Skip to Content

Wijzigingen in de avondprogrammering van Eén en Canvas

Als gevolg van de stakingsdag wordt de avondprogrammering van Eén en Canvas aangepast.

Er zullen geen uitzendingen zijn van ‘Van Gils & gasten’ op één en van ‘De afspraak’ en ‘Terzake’ op Canvas.  In de plaats komen een aantal vervangprogramma’s.

  • Eén: Een herhaling van de zondagavondaflevering van ‘T.’ vervangt ‘Van Gils & gasten’.
  • Canvas: In de plaats van ‘De afspraak’ wordt een dubbelaflevering van  ‘Radio Gaga’ geprogrammeerd: 1) een herhaling van de gelauwerde uitzending ‘Pellenberg’ gevolgd door 2) de aangekondigde nieuwe aflevering Verblijfplaats Meerlaer
  • Op het uitzenduur van ‘Terzake’ plaatst Canvas een heruitzending van ‘ De logische premier’ uit de reeks ‘De Coulissen van de Wetstraat’
Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos