Skip to Content
VRT verscherpt organisatiebeheersing verder na rapport Audit Vlaanderen

VRT verscherpt organisatiebeheersing verder na rapport Audit Vlaanderen

Brussel – 9/10/2020 - De publieke omroep VRT ontving vandaag de conclusies van het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen instelde. Dat gebeurde naar aanleiding van berichten eind vorig jaar over mogelijke onregelmatigheden in het toenmalige directiecollege en na een anonieme klacht. Het rapport vormt het sluitstuk van die moeilijke periode voor de publieke omroep. De VRT is vast van plan de aanbevelingen van dit rapport nauwgezet te gaan uitvoeren.

Het rapport van Audit Vlaanderen legt pijnpunten bloot in de werking van enkele afdelingen van de VRT. Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creëert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers. De publieke omroep neemt de aanbevelingen uit het rapport daarom ter harte om de wet op de overheidsopdrachten beter te laten respecteren, het contractbeheer sluitend te maken en het integriteitsbewustzijn aan te scherpen.

CEO Frederik Delaplace: “De publieke omroep moet vrij zijn van elke verdenking en een voorbeeld zijn in het respecteren van wetten, regels en deontologie. We willen niet alleen de beste programma’s maken, maar ook een verantwoordelijk mediabedrijf zijn dat zorgzaam omgaat met de centen van de Vlaming. Er geldt voortaan een nultolerantie voor het niet respecteren van de regels en voor elk gebrek aan integriteit. De controle op het correct naleven van regels en deontologie zal met onmiddellijke ingang versterkt worden.”

De voorbije maanden heeft de VRT al een reeks maatregelen getroffen die de organisatiebeheersing verhogen, zoals een duidelijke en verstrengde financiële delegatieregeling. De VRT blijft vastbesloten de publieke middelen die haar ter beschikking worden gesteld als goede huisvader te beheren.

CEO Frederik Delaplace: “Ook in een creatief bedrijf is een zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering mogelijk en nodig. Dat is de rotsvaste overtuiging van mezelf en de huidige VRT-directie. De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen ons helpen om hier werk van te maken.”

De VRT stelt alles in het werk om na de turbulente passage van vorig jaar de goede en correcte werking van de omroep te waarborgen. Het huidige directiecollege heeft zijn steun uitgesproken voor een plan om van de VRT een toonvoorbeeld te maken in het respecteren van wetten en deontologie. De publieke omroep zal constructief meewerken aan de verdere opvolging van het onderzoek.

Omdat het over concurrentie- en privacygevoelige informatie gaat, zal de VRT geen verdere details bekend maken over het rapport.

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos