Skip to Content
VRT vernieuwt publicatiebeleid

VRT vernieuwt publicatiebeleid

Publicatiestops alleen bij hoge uitzondering

Maandag 26 september 2022 – VRT past haar publicatiebeleid, gebaseerd op het Programmacharter, aan in antwoord op de vele vragen die deze zomer zijn gesteld bij het schrappen van enkele afleveringen van F.C. De Kampioenen. Uitzendingen met achterhaalde beeldvorming krijgen voortaan een duidelijke disclaimer om de kijker erop te wijzen dat ze mogelijk niet langer passen bij de normen en waarden van de Vlaamse samenleving vandaag. Zo kan de kijker zelf beslissen wat hij wel of niet wil bekijken. VRT verhoogt zo de nuance rond programma's met een maatschappelijke gevoeligheid.

In 2008 besliste VRT om een Programmacharter op te stellen dat ingaat op de kwaliteit, betrouwbaarheid, onpartijdigheid en ethische standaarden van haar aanbod. De Programmacharterraad, die bestaat uit een groep ervaren medewerkers, past dat beleid sindsdien ook toe. De Raad adviseert vooral en dat over een grote diversiteit aan topics. Het advies over te gaan tot een publicatiestop is maar heel zelden het resultaat.  

Tot vandaag kon een publicatiestop beslist worden om volgende redenen:

  1. Er zijn objectieve, bijvoorbeeld contractuele, redenen waardoor VRT materiaal niet meer mag uitzenden.
  2. Een voor het programma belangrijk persoon is veroordeeld voor ernstige, criminele feiten (denk maar aan veroordeelde pedofielen). Dat ligt in lijn met het beleid van de andere Vlaamse mediagroepen.
  3. Taalgebruik, situaties en handelingen in ouder aanbod stroken niet meer met de normen en waarden van de Vlaamse samenleving vandaag.

Voor categorie 1 en 2 zullen publicatiestops nog altijd gebruikt worden. Bij programma's waar het taalgebruik, situaties en handelingen in ouder aanbod niet meer voldoen aan de normen en waarden van vandaag, zal de omroep in de toekomst een disclaimer plaatsen in plaats van over te gaan tot een publicatiestop. VRT zal dus wel blijven waarschuwen dat de content haaks staat op de tijdsgeest, maar schrapt de bewuste programma's niet meer volledig uit het aanbod. De publieke omroep vindt dit beleid beter passen bij zijn rol, zonder zelf te moeten beslissen wat elke Vlaming nog wel of niet mag bekijken.

Een programma dat afwijkt van het normenkader van vandaag zal - na advies van de Programmacharterraad - niet meer actief gepromoot worden en zal niet opgenomen worden in het lineaire uitzendschema. Het is wel nog terug te vinden via de zoekfunctie op VRT MAX.

Concreet krijgen de programma's volgende disclaimer:

"Dit programma kan achterhaalde stereotypes of taal bevatten. Het wordt aangeboden zoals het destijds is gemaakt en voldoet mogelijk niet meer aan de huidige normen en waarden van de Vlaamse samenleving. Door hierop te wijzen, willen we bijdragen aan een open debat en een inclusieve samenleving."

Met deze gewijzigde aanpak staat VRT voor haar normen en waarden als publieke omroep. Ze leeft hiermee ook de vereisten van de beheersovereenkomst na. Het aangepaste beleid is besproken met de raad van bestuur die zich unaniem kon vinden in de aanpassingen.

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos