VRT: overleg over besparingen

Vrijdag 8 augustus 2014 — De Vlaamse overheid zal aanzienlijk besparen om haar budget in evenwicht te krijgen. En dat vraagt serieuze inspanningen van iedereen.
Ook de VRT moet als Vlaamse openbare omroep een deel van de besparingsopdracht van de Vlaamse regering voor haar rekening nemen. De gevraagde inspanning is aanzienlijk. En dat vergt keuzes. Die worden in de komende weken grondig besproken binnen de organisatie, met de raad van bestuur en met de nieuwe Vlaamse minister van Media. Pas op basis daarvan zal de VRT een plan van aanpak opstellen.
Welke de gevolgen van deze besparingen zijn voor de opdracht, het aanbod en het personeel van de VRT, hangt af van de uitkomst van deze besprekingen. Daarover zijn momenteel geen beslissingen genomen. Ook niet over bijvoorbeeld de toekomst van MNM, zoals vandaag in de pers te lezen staat.

Anneke Ernon Woordvoerder VRT at vrt