Skip to Content
VRT NWS lanceert nieuwe EDUbox rond financiële educatie voor het onderwijs

VRT NWS lanceert nieuwe EDUbox rond financiële educatie voor het onderwijs

Maandag 14 september – De VRT zet in op samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs. Daarom lanceert VRT NWS een nieuwe EDUbox, een educatieve tool voor het middelbaar onderwijs. Met de EDUbox Financiële educatie leren scholieren aan de ene kant bij over het belang van geld in het leven. Aan de andere kant ontdekken ze hoe ons economisch systeem in elkaar zit. Dat komt overeen met een van de sleutelcompetenties in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs.

De EDUbox Financiële educatie is tot stand gekomen in samenwerking met Wikifin School (FSMA), het BELvue museum en het Museum van de Nationale Bank van België.

Story image

EDUbox: educatieve tool voor het onderwijs

Met EDUbox laat VRT NWS scholieren kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s, zoals artificiële intelligentie en nepnieuws. De nieuwste editie focust op financiële educatie. De EDUbox is ontwikkeld om in te zetten in de klas: leerlingen werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. Die fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. Leerkrachten kunnen de EDUbox Financiële educatie gratis aanvragen of downloaden via de website van VRT NWS of via de websites van de partners: Wikifin School (FSMA), het BELvue museum, en het Museum van de Nationale Bank van België. Later dit najaar zal de EDUbox ook digitaal worden aangeboden.  

Michaël Van Droogenbroeck, VRT NWS-journalist: “De financiële kennis kan nog altijd verbeteren. Er wordt terecht gewezen op de rol van het onderwijs om die kennis aan te reiken. In de eindtermen wordt die aandacht op termijn groter, maar ook de EDUbox Financiële educatie kan daar hopelijk een rol in spelen.”

EDUbox Financiële educatie

De EDUbox Financiële educatie is een dubbele EDUbox rond één thema: geld. De twee boxen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar de combinatie van de twee biedt extra inzichten en meerwaarde.

EDUbox 'Geld en ik'

De EDUbox 'Geld en ik' is bedoeld voor de eerste graad en gaat over het belang van geld in het leven. Hij laat leerlingen kritisch nadenken en onderling discussiëren over de waarde van geld en van andere dingen in het leven. Maar hij toont ook welke factoren de individuele keuzes beïnvloeden en zo mee bepalen waar mensen hun geld aan uitgeven.

In het eerste hoofdstuk ‘Alles kost geld’ staan de leerlingen stil bij hun dromen en verwachtingen van het leven, die consequenties hebben voor hun persoonlijke keuzes en beschikbare budget. Daarna ontdekken ze in het hoofdstuk ‘Omgaan met geld’ dat een budget constant verandert. Ze bekijken de verschillende manieren om geld te verkrijgen, uit te geven en geld te lenen. Daarnaast nemen ze de gevaren van geld, zoals fraude, onder de loep. Er wordt ook ingegaan op de marketingtechnieken die hun koopgedrag proberen te beïnvloeden.

Ten slotte spelen de leerlingen een spel in het hoofdstuk ‘Aan de slag’. In ’12 vragen kost geen geld’ krijgen ze 12 dilemma’s voorgeschoteld met een aantal mogelijke antwoorden. Ze moeten voor zichzelf bepalen waar ze voor kiezen, en dat ook verdedigen tegenover de anderen van de groep. Na elk dilemma volgt er een filmpje van een expert die uitleg geeft bij het dilemma. Onder andere VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck geeft duiding bij de keuzes.

Voor bijkomende informatie wordt er verwezen naar de KLAAR-video’s van VRT NWS.

EDUbox 'Geld in de wereld'

Waar zit het geld in de wereld en hoe zit ons economisch systeem in elkaar? Wat is inflatie? En is ons systeem opgewassen tegen een crisis zoals het coronavirus? Deze EDUbox bespreekt de rol van de verschillende actoren in de economie. Hij is geschikt voor de eerste graad A-stroom en voor de eerste en tweede graad B-stroom.

In het eerste hoofdstuk ‘Waar zit het geld in de wereld?’ komen de leerlingen spelenderwijs te weten hoe de rijkdom in de wereld is verdeeld. Vervolgens leren ze in het hoofdstuk ‘Wie doet het geld rollen?’ bij wie al het geld in de wereld zit. Zo komen ze tot de actoren in ons economisch systeem: gezinnen, banken, bedrijven en de overheid. Leerlingen ondervinden stap voor stap op welke manier die actoren geld binnenkrijgen en uitgeven.

Deze EDUbox eindigt met het spel ‘Show me the money’ in het hoofdstuk ‘Aan de slag’. Daarin moeten de leerlingen zelf een (fictief) economisch systeem aan de praat krijgen, door 500 miljard euro aan geldstromen op de goede plaats te leggen. De slotvraag is of ons systeem eigenlijk wel is opgewassen tegen crisissituaties zoals de coronacrisis.

Samenwerking met partners

De EDUbox Financiële educatie is tot stand gekomen in samenwerking met Wikifin School (FSMA), het BELvue museum en het Museum van de Nationale Bank van België. Omdat VRT NWS met nationale partners samenwerkt, zal de EDUbox Financiële educatie ook in het Frans beschikbaar zijn.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: “Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA, heeft recent een interactief en digitaal financieel belevingscentrum voor scholen geopend: het Wikifin Lab. Wikifin biedt ook op haar website uitgebreide informatie aan het grote publiek en gratis pedagogisch lesmateriaal voor leerkrachten. De samenwerking met de VRT rond de EDUbox sluit mooi aan bij het aanbod van Wikifin voor leerkrachten.”
An Lavens, directrice van het BELvue museum: “We hopen jongeren een beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het financiële: de complexiteit ervan, het persoonlijke en het maatschappelijke belang. We zijn allemaal betrokken bij het financiële systeem van onze samenleving. Het is belangrijk om de sleutels te hebben.”
Jules Huysmans, curator van het Museum van de Nationale Bank: “Wat is geld eigenlijk? Welke vormen neemt het aan en hoe ga je er mee om? Deze EDUbox verschaft een nieuwe en originele aanpak dankzij de samenwerking tussen verschillende partners, elk met hun eigen invalshoek!”

Digitaal lesaanbod

In het najaar van 2020 zal VRT NWS ook een online, interactief lesaanbod rond financiële educatie lanceren. Intussen blijven alle voorgaande edities van de EDUbox (Data in de pers, Democratie, Nepnieuws en Artificiële Intelligentie) gratis beschikbaar via de website van VRT NWS.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos