VRT NWS en het Vlaams Parlement slaan in aanloop naar de verkiezingen de handen in elkaar om leerlingen te informeren over politiek en democratie met de EDUbox “Democratie”.

De EDUbox is een educatief project van VRT NWS voor studenten van verschillende leeftijden en onderwijsniveau’s in het middelbaar en het hoger onderwijs rond één omlijnd thema. De EDUbox stimuleert het samenwerkend en onderzoekend leren in kleine groepjes. Het is een fysieke box met fiches, gekoppeld aan een breed digitaal luik op VRT.be, YouTube en Instagram met beeldmateriaal op maat van jongeren.

De box bestaat uit vier delen op papier en digitaal: een introductie, de theorie, een oefening en verdere inspiratie. De leerkracht heeft een coachende rol en begeleidt de discussies die ontstaan door de opdrachten van de EDUbox. ​

Voor de leerkracht voorzien we per box en per onderwerp een handleiding via Medium, een online publicatie-tool. In de handleiding vindt de leerkracht o.a. de koppeling met de eindtermen alsook een leidraad om de leerlingen te coachen tijdens de EDUbox-les. ​ ​ 

In aanloop van de verkiezingen van mei 2019 lanceren VRT NWS en het Vlaams Parlement de EDUbox “Democratie” voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. De box laat scholieren op een bevattelijke, speelse manier kennis maken met verschillende politieke systemen en met de democratie zoals we die in België kennen. Met de EDUbox “Democratie” moeten jongeren aan de hand van vier vragen komen tot een systeem van samenleven wat stof geeft tot discussie, argumentatie en inzichten. De leerlingen maken daarbij gebruik van archief en nieuw beeldmateriaal op maat, zoals bijvoorbeeld “Klaar”, ​ dat is audiovisueel lesmateriaal voor de eerste en de tweede graad van het middelbaar onderwijs met korte items rond actuele begrippen en thema’s, uit de leefwereld van de jongeren of uit het wereldnieuws.

Liesbet Vrieleman, Algemeen hoofdredacteur VRT NWS:

“Onderzoek van de VRT Studiedienst naar de belangstelling voor de politiek bij first voters wees uit dat een grote meerderheid verkiezingen saai vindt en slechts de helft geïnteresseerd is in politiek in het algemeen. VRT en VRT NWS in het bijzonder willen zoeken naar nieuwe, innovatieve vormen om jonge mensen te laten kennis maken met politiek. De EDUbox is hiervoor een zeer handige tool. We zijn dan ook heel blij dat het Vlaams Parlement mee de schouders zet onder dit project.”

Jan Peumans, Voorzitter Vlaams Parlement:

“Elke parlementaire democratie heeft betrokken en actieve burgers nodig. We worden niet als 'democratisch burger' geboren, maar we kunnen het wel worden, we kunnen het leren. De school is de plaats bij uitstek om dat burgerschap te leren kennen, te oefenen en te ervaren. Daarom ondersteunt het Vlaams Parlement leraren met het uitgebreide educatieve aanbod van De Kracht van je Stem. En daarom werkten we samen met VRT NWS aan de Edubox Democratie.”

De EDUbox “Democratie” wordt gratis verspreid op de “Lerarendag” ​ van het Vlaams Parlement op 22 februari of na aanvraag op www.dekrachtvanjestem.be. Nabestellingen van de EDUbox “Democratie” kosten 3 Euro.

Naast de EDUbox “Democratie”, worden later dit jaar de EDUbox “Data in de pers” en de EDUbox ​ “Nepnieuws” gelanceerd.

Meer info via deze links:

De kracht van je stemhttps://www.dekrachtvanjestem.be/Edubox Democratiehttps://www.dekrachtvanjestem.be/eduboxdemocratie

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Neem contact op met