Skip to Content

VRT NWS brengt actualiteit in de klas met proefproject KLAAR

VRT NWS test komend schooljaar een nieuw initiatief uit: KLAAR. Met KLAAR zal VRT via platformen, zoals Viaa, Smartschool en mogelijke andere, beeldmateriaal op maat van het onderwijs aanbieden aan leerkrachten van de eerste en tweede graad middelbaar onderwijs. Door op deze manier samen te werken met leerkrachten wil VRT jongeren beter informeren. 

Liesbet Vrieleman, algemeen directeur VRT NWS: "KLAAR staat voor helder uitgelegd, voor kant en klaar. Met dit initiatief speelt VRT NWS in op een vraag vanuit het onderwijs, dat bleek uit gesprekken die we hadden. In de les hebben leerkrachten nood aan beeldmateriaal dat zaken uit de actualiteit helder uitlegt aan jongeren, om daarna de discussie aan te gaan. Beeldmateriaal dat ook heel handig in gebruik is om in de klas te tonen. Voor KLAAR gaan we onze experts van VRT NWS inzetten. Ze hebben de kennis van zaken, de grote uitdaging is dit te vertalen op maat van de jongeren.”

Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT: “Met KLAAR willen we in dialoog gaan met leerkrachten. Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van onze Vlaamse samenleving, en is daarom een ideale partner voor VRT. Allebei willen we onze samenleving versterken. KLAAR zal leerkrachten relevant beeldmateriaal als hulpmiddel in de les bieden, met het oog op het behalen van de eindtermen. We starten het proefproject bij een twintigtal scholen, zodat we al doende kunnen leren en bijsturen.”

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos