VRT Nieuws reageert op persbericht minister Schauvliege

Donderdag 22 oktober 2015 — Gisteren was cabaretier Wouter Deprez te gast in De Afspraak op Canvas over het bosbeleid in Vlaanderen. Het ging daarbij over het boscompensatiefonds en het geld dat daar al dan niet geblokkeerd zit. 

In het persbericht heeft het kabinet Schauvliege kritiek op de aanpak in De Afspraak. Wouter Deprez zou niet genoeg tegenspraak hebben gekregen en de minister zelf kwam niet aan bod.

Hoofdredacteur Actuaprogramma’s Televisie Carl Voet wijst erop dat ‘woord- en wederwoord’ een belangrijk principe blijft in de aanpak van VRT Nieuws. Maar dat betekent niet dat  ‘voor en tegen’ in een en dezelfde uitzending aan bod moeten komen.

“Hoe we programma’s aanpakken, behoort tot onze redactionele autonomie. En dat geldt zeker ook voor de vragen die gesteld worden en de toon die gehanteerd wordt. Als we toelaten dat anderen dat gaan bepalen, overschrijden we een belangrijke grens. In dit concrete dossier zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Het is niet door een programma onder vuur te nemen, dat er antwoorden komen.“