Skip to Content
VRT Nieuws Live brengt verslag van herdenking Slag bij Waterloo

VRT Nieuws Live brengt verslag van herdenking Slag bij Waterloo

Live uitzending op Eén op 18 juni

Op donderdag 18 juni is het tweehonderd jaar geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond. VRT Nieuws Live brengt op Eén live verslag uit van de herdenkingsplechtigheid.

De herdenking wordt gevierd in aanwezigheid van koninklijke en andere hoge gasten: onder andere het Belgische en Nederlandse vorstenpaar zijn aanwezig. Ook afstammelingen van de strijders komen naar de plechtigheid. Flip Feyten en Napoleon-kenner Bart Van Loo leveren commentaar.

Canvas herdenkt de Slag bij Waterloo met de documentaire Waterloo. The ultimate battle, die de historische veldslag nauwgezet reconstrueert.

VRT Nieuws Live op Eén: live uitzending herdenkingsplechtigheid 200ste verjaardag Slag bij Waterloo op donderdag 18 juni om 10.30 uur.

Waterloo. The ultimate battle op Canvas: op donderdag 18 juni om 23.10 uu.

De slag bij Waterloo

De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815 op het grondgebied van de gemeenten Lasne, Waterloo, Eigenbrakel en Genappe. Hij eindigde met de overwinning van het leger dat onder bevel stond van de Hertog van Wellington, dat bestond uit Britten, Duitsers en Nederlanders (Belgische en Nederlandse eenheden). Samen met het Pruisische leger, dat onder leiding stond van maarschalk Blücher; stonden ze tegenover het Franse leger (geleid door keizer Napoleon I) dat het onderspit moest delven.

Kort na de Slag worden de site en de naam Waterloo belangrijke symbolen van de veranderende tijd en wordt Waterloo een herdenkingsplaats die een keerpunt markeert in de Europese geschiedenis.

 

Live verslag van de herdenkingsplechtigheid op Eén

In 2015 viert men de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo met de grootste reconstructie van de Slag ooit in Europa en met een herdenkingsplechtigheid waarop onder andere het Belgische en het Nederlandse koningshuis aanwezig zijn. VRT Nieuws Live zendt de plechtigheid uit en Flip Feyten en Napoleon-kenner Bart Van Loo leveren commentaar. Op het programma:

  • 10.30 uur: verwelkoming van de hoge vertegenwoordigers door de koning en koningin;
  • 11.00 uur: federale protocollaire plechtigheid met een toespraak, symbolisch herdenkingsmoment, de Europese hymne en Brabançonne;
  • 11.45 uur: het koningspaar en de hoge vertegenwoordigers bezoeken het Mémorial van de Slag bij Waterloo 1815 (tot 12.30 uur).

 

Documentaire Waterloo op Canvas

Canvas zendt naar aanleiding van de herdenking de documentaire Waterloo. The ultimate battle van Hugues Lanneau uit. Uitgangspunt voor de film zijn schriftelijke getuigenissen van betrokkenen van alle rang en stand en uit elk kamp: van Napoleon en Wellington tot de soldaten derde klas uit Frankrijk, Groot-Brittannië en ook uit ons land.

Analyses van historici en andere specialisten schetsen de context en de achtergrond. Dramatische evocaties die werden gefilmd tijdens de ‘re-enactment’ van de veldslag in Waterloo op 19 en 20 juni 2010, vullen het verhaal aan. Die 're-enactment' was met meer dan 3000 figuranten de grootste ooit. De documentaire belicht, wars van elke romantiek, alle aspecten van de strijd en wat er op het spel stond. Aan de hand van de historische getuigenissen leven we mee met de soldaten van toen.

 

Marathonuitzending op Klara

Tot slot zendt Klara in een marathonuitzending de reconstructie van de Slag bij Waterloo uit van 6 tot 20 uur, met commentaar van auteur en voormalig journaalanker Johan Op de Beeck.

 

VRT Nieuws Live op Eén: herdenkingsplechtigheid 200ste verjaardag Slag bij Waterloo op 18 juni van 10.30 uur tot 12.15 uur.

Waterloo. The ultimate battle op Canvas: donderdag 18 juni om 23.10 uur. 

Waterloo: op donderdag 18 juni op Klara van 6.00 tot 19.00 uur.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos