VRT neemt maatregelen na extern rapport over werkdruk bij VRT NWS 

VRT neemt maatregelen na extern rapport over werkdruk bij VRT NWS 

VRT NWS wil een veilige werkomgeving bieden, ook in woelige nieuwstijden en tijdens transformatieprocessen   

Woensdag 25 oktober 2023 – VRT wil voor iedereen een veilige werkomgeving bieden, ook in moeilijke en onzekere tijden. Bij VRT is het Premed-rapport voorgesteld aan het Basis Overleg Comité Preventie en Bescherming op het Werk (BOC PBW). Dat rapport bundelt een grondig onderzoek naar het welzijn van de medewerkers bij VRT NWS, uitgevoerd door de externe, onafhankelijke preventieadviseur Premed. De resultaten worden gebruikt om het vertrouwen te herstellen na een bijzonder intense periode.       

Frederik Delaplace, CEO VRT: "De feedback van de bevraging is een duidelijk signaal. Daar zijn we als directiecollege niet ongevoelig voor. De ingeslagen weg om VRT te transformeren naar een modern mediabedrijf is onomkeerbaar, en dat met een krimpend budget, maar we moeten daarbij meer aandacht hebben voor het welzijn en de werkdruk van alle medewerkers. Om dat mogelijk te maken, zullen we duidelijkere keuzes maken en die nog beter uitleggen. We grijpen dit rapport aan om een en ander bij te sturen."

De afgelopen jaren waren enorm druk voor VRT NWS, met onder meer de COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Tegelijk voerde de nieuwsdienst een interne transformatie door om meer in te spelen op de snel veranderende mediaconsumptie van de Vlaming. Bovendien zijn ook de doorgevoerde besparingen voelbaar en zichtbaar. Een aantal veranderingen leidden tot ongenoegen op de werkvloer. 

Onafhankelijk onderzoek door Premed 

Daarom schakelde VRT, op vraag van de vakbonden, met Premed een externe preventieadviseur in om alle VRT NWS-medewerkers te bevragen naar het welzijn op de vloer. Het rapport toont aan dat er werkpunten zijn die aangepakt moeten worden.   

Liesbet Vrieleman, Algemeen hoofdredacteur VRT NWS: "In ons streven elke dag om als nieuwsdienst de Vlaming zo goed mogelijk te informeren, hebben we de impact op het welzijn van onze medewerkers onderschat. We willen die interne verstandhouding verbeteren. Daarom hechten we veel belang aan het onderzoek van de externe preventieadviseur Premed waarvan het rapport nu voorligt."

In alle transparantie delen we de aandachtspunten uit het rapport.  

1. Werkdruk

Medewerkers geven aan dat de werkdruk te hoog ligt. VRT NWS staat meer dan ooit onder continue druk van de actualiteit. Het is nodig om duidelijke keuzes te maken op basis van een heldere visie. Bij die keuze moet het welzijn van de medewerkers een belangrijke rol spelen.   

2. Groei en loopbaan  

Nieuwe medewerkers worden niet voldoende begeleid. Een uitgewerkt onthaalplan en een peter-meterschap kunnen daaraan tegemoetkomen. De collega's vragen meer aandacht voor opleiding en meer interne mobiliteit.  

3. Visie en leiderschap 

De visie over hoe we nieuws brengen moet voldoende zichtbaar en voelbaar zijn op de nieuwsvloer. Er is te veel de nadruk gelegd op de operationele werking en te weinig op leiderschap.  

4. Conflictvermijding 

Lastige onderwerpen worden vaak uit de weg gegaan, digitale communicatie krijgt de voorkeur op face-to-face contacten. 

5. Gebrek aan verbinding 

De afstand met de hoofdredactie lijkt heel groot. Daaraan werken is cruciaal. 

6. Egocultuur 

De medewerkers voelen een verschil in hiërarchie aan tussen de media televisie, radio en online; ze vragen hierin meer evenwaardigheid. Daarnaast is het "bekend zijn" ook een issue: bekendheid heeft een impact op de persoon, soms leidt dat tot een verstoring van de informele hiërarchie.    

7. Waardering 

Medewerkers vragen meer respect voor hun expertise en hun inschatting van bepaalde situaties op het terrein of in hun domein. De leidinggevenden kunnen hen daar op uitdagen om tot een meer gedragen oordeel te komen.   

De resultaten van het onderzoek zijn intussen transparant toegelicht aan alle medewerkers via verschillende interne sessies. De hoofdredactie is daarna in dialoog gegaan met de redacties om te luisteren naar mogelijke oplossingen en suggesties.

Liesbet Vrieleman, Algemeen hoofdredacteur VRT NWS: "Elke organisatie kan zich verbeteren, ook de onze. We willen het thema welzijn dan ook structureel aanpakken. Niet alleen de komende weken en maanden maar op continue basis. Maar het lijkt me logisch dat we dit overleg eerst intern doen zodat dat in alle sereniteit kan verlopen."

VRT NWS heeft al actie ondernomen 

Sinds de signalen van onvrede de hoofdredactie en de directie bereikten in het voorjaar van 2023, is er veel overlegd met de medewerkers en is er, in afwachting van het Premed-onderzoek, al ingezet op een aantal zaken. De hoofdredactie zal daarop de komende tijd verder inzetten.  

Samen met de afdeling Talent & Organisatie en het interne welzijnsteam wil de hoofdredactie het uiterste doen om de werkomgeving verder te verbeteren voor elke medewerker. Ze wil daarbij absolute prioriteit geven aan een open, frequente en proactieve communicatie, duidelijke keuzes en prioriteiten over hoe we nieuws maken, de balans tussen de informatieopdracht en de mens achter de nieuwsmaker en het recht op deconnectie in een omgeving die nooit stil staat.   

Karen Donders, Directeur Publieke opdracht, Talent & Organisatie: "Een veilige werkomgeving, waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien en groeien, met een evenwichtige work-life balance, is belangrijk in elk bedrijf, ook bij VRT. Op menselijke veerkracht zit een grens en die moeten we streng bewaken. Sneller en efficiënter werken wil niet zeggen dat we het welzijn van onze medewerkers uit het oog mogen verliezen. Dit rapport geeft ons duidelijke handvatten om nog meer in te spelen op de noden van de medewerkers." 

Verdere communicatie zal intern verlopen. VRT zal in deze fase niet reageren op details van het rapport.    

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos