VRT maakt lonen topmanagement bekend

Maandag 23 mei 2016 — Naar aanleiding van de actuele discussie over de lonen van het topmanagement van de openbare omroep, werd hierover vandaag een standpunt bepaald op de raad van bestuur van de VRT.

De openbare omroep zal voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder openbaar maken, alsook de totale loonsom van zijn directiecollege. De VRT volgt daarbij de lijn die gehanteerd wordt in andere takken van de bedrijfswereld die opereren in een concurrentiële omgeving.

Hieronder volgen de concrete cijfers:

  • CEO Paul Lembrechts heeft een jaarlijkse bruto bezoldiging van 247.572 euro
  • De totale jaarlijkse bruto bezoldiging van het directiecollege (6 directieleden, exclusief de CEO) bedraagt 898.415 euro.

De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden sinds vorig jaar (de editie ‘2014’) gepubliceerd in het jaarverslag van de VRT.