Skip to Content

VRT kijkt vooruit in nieuwjaarstoespraken

Vandaag werden bij de VRT de traditionele nieuwjaarstoespraken gehouden voor het personeel. Voorzitter Luc Van den Brande en gedelegeerd bestuurder Leo Hellemans hielden beiden een pleidooi voor een sterke, toonaangevende en open publieke omroep.

Voorzitter Luc Van den Brande pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor een toonaangevende openbare omroep:

“De nieuwe VRT wil ook in de toekomst een sterke openbare omroep zijn. Dat willen we zelf, dat willen de Vlamingen en dat wordt ook politiek onderschreven.  Een sterke openbare omroep moet inzetten op kwaliteit en meerwaarde, met ruimte voor zowel ‘snel en instant’ als voor ‘diepgravend en slow’. Onze openbare omroep moet de ambitie hebben om de norm te zetten en de lat hoog te leggen. Daartoe moeten we ons bestendig vernieuwen.  En dat geldt voor alle vier de essentiële domeinen van de openbare omroep. En a fortiori natuurlijk voor onze essentiële opdracht inzake nieuws en duiding. De VRT moet daarin toonaangevend en voorbeeldig zijn. En het doet plezier te zien dat, als het er echt toe doet, de Vlamingen massaal afstemmen op de berichtgeving van de VRT. En terecht, zo bleek recent nog bij de sterke verslaggeving van de dramatische gebeurtenissen in Parijs. Natuurlijk houdt dat ook een grote verantwoordelijkheid in, want we zijn erg bepalend voor de opinievorming in Vlaanderen. We moeten ons daarvan bewust zijn en durven onszelf voortdurend kritisch te evalueren. En dat in de grootste openheid. Vandaar ook dat we naar analogie met de BBC een extern academisch onderzoek laten uitvoeren, dat tegen de zomer bekendgemaakt wordt.”

Gedelegeerd bestuurder Leo Hellemans schetste de krijtlijnen van een nieuw toekomstproject voor de VRT:

“De VRT zal haar publieke opdracht nog meer ter harte nemen. Met onze netten en onze programma’s willen we steevast meerwaarde bieden. We willen alle Vlamingen blijven bereiken met een modern en hoog kwalitatief aanbod rond nieuws en duiding, cultuur, sport en ontspanning. En dat ook op alle nieuwe media die de Vlaming in zijn leven geïntegreerd heeft. De VRT zelf wil wendbaarder worden om efficiënt te kunnen inspelen op de steeds snellere veranderingen.

We willen het Vlaamse medialandschap versterken. Daartoe is een goede verstandhouding en samenwerking nodig met de andere mediabedrijven. Ook met andere maatschappelijke organisaties willen we samenwerken en gezamenlijke projecten opzetten die een meerwaarde bieden voor de samenleving. De openbare omroep wil op een constructieve manier zijn rol spelen in de sector en de samenleving.”

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos