VRT geeft duiding bij anonieme brief

VRT geeft duiding bij anonieme brief

Welzijnstraject is volgens de geldende procedures verlopen

Donderdag 28 maart 2024 – "VRT heeft vandaag met ontzetting vastgesteld dat de vertrouwelijkheid van haar welzijnsprocedures geschonden wordt. Hiermee wordt grote schade toegebracht aan een welzijnstraject dat nochtans helemaal volgens de geldende procedures is verlopen. We willen hieronder duidelijkheid brengen zonder evenwel te raken aan de vertrouwelijkheid in dit dossier.

In januari 2024 zijn er via formele en informele weg meldingen gebeurd over een welzijnsproblematiek binnen de afdeling VRT NWS Jong. Zodra die meldingen zijn binnengekomen, is er actie ondernomen. Vanaf 30 januari is door de dienst Welzijn van VRT een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de meldingen. 88 procent van de betrokken medewerkers is ingegaan op het verzoek van de dienst Welzijn om hierover in gesprek te gaan. De inhoud van deze gesprekken is vertrouwelijk. Leidinggevenden noch directie hebben inzage in deze gesprekken.

Conform de opzet van dit welzijnstraject zijn een aantal werkpunten gedetecteerd die de werking van de betrokken redactie kunnen verbeteren:

  • De inspanningen inzake leiderschap en coaching zijn voor de leiding van VRT NWS Jong geïntensifieerd.
  • Eén medewerker is in het kader van dit traject in een andere functie geplaatst en wordt verder gecoacht door de dienst Welzijn.
  • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de toekomstige opvolging van welzijnsmeldingen.
  • Er zijn duidelijke afspraken in de maak over het recht op deconnectie.

Dat plan is momenteel in uitvoering. De dienst Welzijn en de hoofdredactie hebben de voorbije weken deze zaak in alle sereniteit aangepakt uit respect voor alle betrokkenen. De hoofdredactie behoudt het vertrouwen in de betrokken redactie en de redactiechef. Onze eerste zorg gaat uit naar deze collega's. Wij betreuren dat een aantal personen die zich niet kunnen vinden in de conclusies van het rapport een eenzijdige versie van de feiten naar buiten hebben gebracht."

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos