VRT blijft grootste promotor van Standaardnederlands

Maandag 13 februari 2023 – Standaardtaal blijft de norm in de programma's van de publieke omroep. VRT benadrukt dat ze hoegenaamd geen intentie heeft om af te wijken van haar opdracht in de Beheersovereenkomst om de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruiker te stimuleren. De beheersovereenkomst bepaalt duidelijk dat VRT helder, correct en toegankelijk Nederlands hanteert en dat tussentaal alleen kan in specifieke omstandigheden. Dat blijft ook zo. Wel wil de publieke omroep het bestaande taalcharter updaten om te kunnen inspelen op de vele nieuwe mediavormen en -uitingen die de jongste jaren het aanbod van VRT hebben versterkt. 

De taalvereiste voor onze presentatoren is en blijft het Standaardnederlands. Tussentaal toelaten, laat staan promoten, is niet de bedoeling. Er is wel ruimte voor taalvariatie: informele gesprekken klinken nu eenmaal anders dan presentatietaal. 95 procent van de uitzendingen van VRT verloopt in het Standaardnederlands.

Het staat de taalraadsvrouw van VRT, die een belangrijke adviserende rol heeft, vrij om na te denken over de actualisering van het Taalcharter, om na te gaan hoe er ook ruimte kan zijn voor mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben geleerd en voor mensen die dialect spreken. Ze wil nagaan hoe de maatschappij nu klinkt in realiteit. En dat is goed. Er is echter geen sprake van een versoepeling van het charter of van ruimte creëren voor meer tussentaal.

Wel is de intentie uitgesproken om het Taalcharter te bekijken in functie van de sterk gewijzigde mediaomgeving van vandaag. Het huidige Taalcharter dateert van 2012. Het online mediagebruik was toen niet was het nu is, podcasts bestonden nagenoeg niet, VRT had geen aanbod dat uitsluitend voor platformen zoals VRT MAX werd gemaakt, enz. Het is zeker nuttig om tegen die achtergrond te werken aan een update van het Taalcharter.

VRT blijft een actieve rol spelen in het stimuleren van de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruikers. We blijven ook meewerken aan initiatieven rond onder meer taalverwerving en taal- en spreekvaardigheid. Denk onder meer aan De voorleesclub, Edubox Lezen (in voorbereiding), Winteruur (Canvas), Sarah leest voor en ook Sokpop (Ketnet), Historische woorden (Iedereen beroemd), taalitems in De Wereld van Sofie en Nieuwe feiten (Radio 1), taalspelletjes op de website van Radio2, reportages en interviews op al onze radionetten, … ​ 

Taal is een levend organisme, vandaag spreken we niet meer zoals dertig jaar geleden. In het Taalcharter van VRT laten we ruimte voor die evoluties, maar correct Nederlands blijft het uitgangspunt.

Bob Vermeir

Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Neem contact op met