Skip to Content
Verkiezingen 2018: VRT NWS komt met platform ‘Jij Kiest’

Verkiezingen 2018: VRT NWS komt met platform ‘Jij Kiest’

Want één persoon is genoeg om iets te veranderen

Ruim 4.000 Vlamingen deden al een voorstel op jijkiest.be. Via dat online platform gaat VRT NWS na wat de burgers in Vlaanderen en Brussel zelf op de politieke agenda willen zetten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Via het platform ‘Jij Kiest’ wil de VRT het signaal geven dat het niet de media of de politici zijn die bepalen waar de lokale verkiezingen over moeten gaan, maar dat elke burger dat moet kunnen. Iedereen kan via jijkiest.be een voorstel doen om zijn of haar gemeente beter te maken. Dat kan met een foto, video of tekst. Medebewoners kunnen het voorstel leuk vinden of niet. Op die manier geeft VRT NWS burgers de kans om mee de agenda te bepalen in hun stad of gemeente.

Momenteel stromen voorstellen binnen vanuit heel Vlaanderen. De teller staat op meer dan 4.000 voorstellen. Vooral thema's als mobiliteit, zwerfvuil en milieu blijken de Vlaming wakker te houden. Bovendien krijgen de kandidaten van elke gemeente de kans om te reageren op de voorstellen en hun visie uit de doeken te doen.

VRT NWS, Eén, Canvas en de verschillende VRT-radionetten gaan binnenkort actief aan de slag met wat Vlaanderen bezighoudt. In hun programma’s zetten ze opvallende of populaire voorstellen van ‘Jij Kiest’ in de kijker:

  • VRT NWS: Op vrtnws.be komen dagelijks berichten en gesprekken uit ‘Jij kiest’ aan bod.
  • Radio 2: In de vijf regionale ochtend- en middagprogramma’s gaan de radiomakers aan de slag met de opvallende voorstellen uit 'Jij Kiest'.
  • Radio 1: In duidings- en verkiezingsprogramma’s als De Ochtend en De Wereld Vandaag worden algemene tendensen in de kijker gezet.
  • Studio Brussel: Eva De Roo behandelt wekelijks een voorstel van het platform.
  • MNM: In Generation M, De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en Planeet De Cock debatteren jongeren mee over hun voorstellen.

Meer informatie over 'Jij Kiest' is beschikbaar op www.jijkiest.be en www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/kies18/jijkiest/.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos