Skip to Content
Transformatieplan verzekert ambitieuze en multimediale toekomst van de publieke omroep

Transformatieplan verzekert ambitieuze en multimediale toekomst van de publieke omroep

Donderdag 21 april 2022 – De VRT heeft een ambitieus plan klaar om de toekomst van de publieke omroep in Vlaanderen en Brussel te verzekeren. Dat plan omvat een grondige transformatie die ook belangrijke gevolgen heeft voor de VRT-organisatie en haar medewerkers.

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: De publieke omroep heeft een multimediale groeisprong nodig en moet die realiseren binnen een uitdagend financieel kader. Daarom hebben we een ambitieus transformatieplan klaar waarin we duidelijke keuzes maken en streven naar nog meer efficiëntie in onze werking. Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken.

Transformatieplan

Om de toekomst van de publieke omroep binnen een uitdagend financieel kader veilig te stellen, kiest de VRT voor een transformatieplan met duidelijke ambities.

  • Nieuwe investering in Thuis. Thuis is en blijft een kroonjuweel van de VRT. De investeringen die nodig zijn om de toekomst en uitbouw van de dagelijkse fictiereeks te garanderen, kan de VRT niet alleen dragen. Daarom heeft de VRT de intentie om de productie van Thuis te laten overnemen door een externe partner met een ruime ervaring in fictie, met de garantie op investeringen in mensen, de studio's, de omkaderende faciliteiten, de technische infrastructuur en locatie. 70 VRT-werknemers, die het grootste deel van hun werktijd aan Thuis besteden, stappen dan over en krijgen deze partner als nieuwe werkgever.
  • Multimediaal intern productiehuis. De VRT bouwt aan een multimediaal intern productiehuis, zowel op vlak van content als op vlak van technologische omkadering.
  • Optimalisatie van inkomsten en uitgaven. De VRT gaat op zoek naar opportuniteiten om haar inkomsten te maximaliseren, bijvoorbeeld door het valoriseren van eigen formats en door partnerships gecentraliseerd aan te gaan. Tegelijk beperkt de VRT haar externe uitgaven door een aangescherpt aankoopbeleid en door een aanpassing van de bonusregeling met externe producenten.
  • Sterke inzet op digitale competenties. De VRT investeert in 30 nieuwe jobs voor mensen met digitale expertise. Daarnaast investeert de omroep in gerichte digitale opleidingen voor zijn medewerkers.
  • Optimalisatie van de interne werking. De VRT maakt heel gericht keuzes op vlak van multimediale content, automatisatie en efficiënties in de eigen werking. De interne transformatie gaat gepaard met een daling van het personeelsbestand. Dat komt neer op het niet-vervangen van 50 medewerkers in natuurlijke uitstroom en een gerichte uitstroom van 116 medewerkers, in functie van de toekomstplannen.

Met de aankondiging van dit transformatieplan, start de directie van de VRT constructief overleg met de vakorganisaties over de uitwerking ervan, om samen de multimediale ambities van de VRT te realiseren.

Story image
Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos