Skip to Content

Een nieuwe wendbare organisatie voor de openbare omroep

De openbare omroep wil zijn organisatie wendbaarder maken om flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst. Daarom moet ook de cultuur van het bedrijf evolueren. Met de nieuwe Beheersovereenkomst moet de VRT ook rekening houden met een verminderde overheidsdotatie (oplopend tot -30 miljoen euro in 2020), een plafond voor de personeelsuitgaven (43,25% van de inkomsten) en een opgelegd uitbestedingsquotum (18,25% tegen 2020). Gisterenavond gaf de raad van bestuur van de VRT de directie een mandaat om op basis van een aantal voorgestelde krachtlijnen de gesprekken met de vakbonden op te starten. In totaal zal het personeelscontingent, gespreid over de periode 2016-2020, verminderen met 170 tot 215, al naargelang er bijkomende loonkostenverminderingen worden gevonden. 70 à 80% van de banenvermindering zou kunnen gebeuren door natuurlijke uitstroom.

Van het oorspronkelijke besparingsplan werden vorig jaar alleen de krachtlijnen door de raad van bestuur goedgekeurd. Daarna werden participatiesessies georganiseerd waar het personeel van de openbare omroep alternatieve voorstellen kon doen om de doelstellingen van het plan te behalen. Die voorstellen werden op hun haalbaarheid en financiële en organisatorische impact onderzocht en getoetst aan de nieuwe criteria van de nieuwe Beheersovereenkomst.

Tijdens de participatiesessies kwamen heel wat vragen naar veranderingen in de organisatie en de bedrijfscultuur naar boven. Daarom, en ook om flexibeler te kunnen inspelen op het snel veranderende medialandschap, wil de VRT hier in de toekomst sterk op inzetten. De openbare omroep heeft behoefte aan een nieuwe open cultuur, gebaseerd op vertrouwen, duidelijke beslissingen, afspraken en verwachtingen. Er moet meer plaats zijn voor feedback en participatie. Iedereen moet worden uitgedaagd om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Efficiëntie hoort in de genen te zitten van iedereen die bij de VRT werkt. Talentontwikkeling en een sterk leiderschap vormen de motor achter de dynamiek van de organisatie. Een aangename werksfeer en een correcte vergoeding zorgen voor tevreden werknemers.

De VRT wil zich meer dan vroeger concentreren op haar kerntaken. Daarom kiest ze ervoor om haar basis IT-diensten uit te besteden aan een externe partner. De specifieke mediagebonden technologie is van strategisch belang en blijft in handen van interne experten. Security en Catering worden ook de komende jaren door eigen mensen verzorgd, maar de werking wordt marktconform gemaakt. Bij vervangingen worden nieuwe personeelsleden wel aangeworven door een externe partner.

Bij de televisieproductie en de daarmee verbonden facilitaire diensten moet op termijn een groter deel worden uitbesteed aan de externe sector. Dat zal ook zijn impact hebben op het personeelsaantal bij de interne productie. De VRT wil niettemin een sterk en flexibel intern productiehuis behouden waarbij de knowhow voor alle genres in huis aanwezig blijft.

De cultuurredacties gaan geïntegreerder samenwerken en de radioproductiesystemen en –processen worden geoptimaliseerd. Sporza wil flexibeler kunnen inspelen op de fluctuaties in sportrechten en samenwerken met andere mediaspelers. Bij Nieuws zal een deel van de mobiele ENG-ploegen worden uitbesteed, met een maximum van 50%. De audiotheek, documentatiedienst en het archief worden sterker geautomatiseerd. Het aantal management- en ondersteunende functies wordt met 10% verminderd.

Om de bovengrensplafond op de personeelsuitgaven te respecteren wordt, naast de afbouw van het personeelscontingent, ook gezocht naar andere loonkostverminderende maatregelen. Deze worden verder besproken met de vakbonden. De komende vijf jaar worden ook 50 nieuwe mensen aangeworven ter ondersteuning van de digitale omslag van de openbare omroep.

Van de noodzakelijke personeelsvermindering zou 70 à 80% kunnen gevonden worden via natuurlijke uitstroom. Daarnaast wordt gezocht naar een herplaatsing in huis, bij de Vlaamse overheid of extern. Als dat niet volstaat om de bovengrens van de personeelskosten te halen, wordt een weloverwogen gerichte uitstroom bekeken.

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos