Skip to Content
Tom Peeters wordt directeur Connectie, Karen Donders wordt ook directeur Talent en Organisatie

Tom Peeters wordt directeur Connectie, Karen Donders wordt ook directeur Talent en Organisatie

Herschikking sluitstuk van hervorming VRT-top

Maandag 4 oktober 2021 - Tom Peeters wordt de nieuwe directeur Connectie bij de VRT. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist op voordracht van CEO Frederik Delaplace. Tom Peeters zal leiding geven aan het team dat het rijke aanbod van de verschillende merken van de publieke omroep op impactvolle manier tot bij de Vlaamse gebruiker brengt. Tom Peeters werkte 25 jaar voor Mediafin waar hij op dit moment hoofd Innovatie is.

Het mediagebruik evolueert razendsnel: de consument kijkt, luistert en leest steeds vaker via digitale kanalen. Als de VRT haar missie om er te zijn van en voor elke Vlaming wil blijven waarmaken, moet ze - naast het lineaire - ook een ijzersterk digitaal aanbod ontwikkelen. Digitale kanalen en merken ontwikkelen, datagedreven werken en de VRT-content cureren en distribueren om zo impactvol mogelijk te zijn, is de centrale missie van de directie Connectie. Samen met zijn team zal de directeur Connectie de sterke VRT-content ook tot bij een nieuw en vooral jong publiek brengen dat media op een andere manier wil beleven.

Het doel blijft meer dan ooit alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, ongeacht het mediakanaal, volledig in lijn met de Beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het is duidelijk dat de VRT op een scharniermoment zit, zowel in de connectie met het publiek als in de versterking van de interne organisatie. De uitdagingen om in te spelen op het veranderende mediagebruik zijn enorm. Om relevant te blijven voor iedere Vlaming schakelen we een versnelling hoger in de digitale omslag, zonder daarbij de noden van de klassieke gebruikers uit het oog te verliezen. Daarom heeft de Raad van Bestuur z’n fiat gegeven aan deze vernieuwing van het directiecollege.”
Frederik Delaplace, CEO VRT: “We zijn als VRT bijzonder goed in wat we doen, maar het mediagedrag wijzigt zo snel dat, als we niet opletten, we op heel korte termijn irrelevant kunnen worden. We willen in onze digitale strategie even slagkrachtig worden als in het lineaire en dus even krachtige digitale bestemmingen ontwikkelen als onze klassieke tv- en radiokanalen. Tom heeft de gepaste ervaring en visie om VRT daarin te gidsen.”
Tom Peeters, Directeur Connectie: “Ik kijk ernaar uit om samen met de ploeg van de nieuwe directie Connectie aan de slag te gaan. De mediasector bevindt zich al een tijd op een scharnierpunt. De coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt en heeft van digitaal nog meer het nieuwe normaal gemaakt. Het connecteren van het rijke VRT-aanbod met de juiste doelgroepen op de meest relevante digitale mediaplatformen wordt daarbij cruciaal. Daarbij de digitale producten ontwikkelen die een aangename metgezel zijn gedurende het leven van alle Vlamingen, elk met hun eigen verhaal en achtergrond, lijkt me een ongelooflijk boeiende uitdaging.”

Om de eigenheid van de VRT te versterken, lijnt de VRT haar externe maatschappelijke opdracht ook op met de interne talentontwikkeling. Hans Cockx, directeur Talent en Organisatie, verlaat op eigen vraag binnenkort de VRT. Karen Donders, vandaag al directeur Publieke Opdracht, neemt zijn verantwoordelijkheden over.

Hans Cockx: “Van dag één, meer dan 6 jaar geleden, voelde ik me thuis bij de medewerkers van VRT en was ik - en nog steeds  - geïntrigeerd en gefascineerd door hun werk en wie ze zijn. Creatieve mediamakers en mensen die hen ten volle daarin ondersteunen, en allen met een authentiek maatschappelijk engagement, een echt unieke plek in Vlaanderen. Ik ben zeer dankbaar dat ik daar deel van heb kunnen uitmaken. Maar na meer dan 25 jaar gewerkt te hebben in directiefuncties is het tijd voor een nieuw evenwicht in mijn leven.
​Ik wens VRT en zijn medewerkers van harte het allerbeste. Van deze wereld een betere plek maken, het talent is er en het doet er echt toe, blijf dus de kansen grijpen. Zelf zal ik ook in de toekomst dit engagement blijven opnemen.”
Frederik Delaplace, CEO VRT: “Ik wil Hans bedanken voor zijn onverdroten inzet om van de VRT een moderne organisatie te maken waar talent kansen krijgt. Met het interne project Fier op de VRT heeft hij werk gemaakt van de cohesie tussen medewerkers en in het geloof in de kracht van interne samenwerking. Ondertussen heeft hij alle medewerkers doen nadenken om mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Al die jaren heeft hij met succes gewerkt aan een stabiele relatie met de vakorganisaties.”

Hans Cockx zal nog tot einde oktober zijn verantwoordelijkheden blijven opnemen, op 28 oktober 2021 neemt Karen Donders over. Het takenpakket omvat onder meer Talent- en Organisatieontwikkeling, Loon- en arbeidsvoorwaarden, HR Business Partners, Welzijn, Gebouweninfrastructuur en Facilitaire diensten. Karen Donders blijft ook directeur Publieke Opdracht.

Karen Donders, directeur Talent, Organisatie en Publieke Opdracht: “Als publieke omroep is het onze ambitie om met al onze media een verschil te maken in het leven van iedereen in Vlaanderen. Veel mensen werken daar iedere dag keihard voor. Als directeur Talent & Organisatie wil ik er samen met het team voor zorgen dat mensen dat goed kunnen blijven doen in een digitale context die veel opportuniteiten biedt, maar ongetwijfeld ook heel wat uitdagingen met zich meebrengt en heel zeker doorgedreven opleiding en talentontwikkeling vergt. Ons talentbeleid moet dicht bij de mensen staan en de creativiteit, het doorzettingsvermogen en een mentaliteit van samenwerking stimuleren die van VRT nog méér VRT zullen maken.”

De Directie Publieke Opdracht omvat de Communicatiedienst, de Juridische Dienst, Studiedienst, Beleid & Compliance en de experten publieke meerwaarde.

 

Bio Tom Peeters

Tom Peeters ging in 1996 aan de slag als journalist bij De Financieel-Economische Tijd. Wanneer de krant in 2003 wordt omgedoopt in De Tijd, werd hij coördinator van de cel Ondernemingen. In 2005 richtte hij de redactieraad op en schreef hij mee aan het redactiestatuut van de zakenkrant. Kort daarna werd Tom nieuwsmanager en een jaar later adjunct-hoofdredacteur. Zo drukte hij mee zijn stempel op de inhoud en de vorm van de vernieuwde krant.

Van 2008 tot 2015 was hij multimediamanager van Mediafin. Vanuit die functie ondersteunde hij mee het veranderingstraject om binnen de redacties van De Tijd en L'Echo meer focus te leggen op een digitale en multimediale manier van storytelling. Zo werd digital first het nieuwe leidmotief voor de kranten. In 2011 ontwikkelde hij samen met IT ook de eerste apps van De Tijd en L'Echo.

Vanaf 2016 nam Tom de digitale productontwikkeling bij Mediafin op zich, waarbij hij in nauw overleg met de verschillende afdelingen onder meer een redesign van de websites en apps van Mediafin begeleidde, de digitale krant hertekende of het redactiesysteem vernieuwde. Sinds vorig jaar zoekt hij als hoofd Innovatie mee naar nieuwe inkomstenbronnen door nieuwe digitale producten en diensten te zoeken en te ontwikkelen voor nieuwe of bestaande doelgroepen. 

Story image

 

Bio Karen Donders

Sinds 1 februari 2021 is Karen Donders Directeur Publieke Opdracht bij VRT. Tot dan was Karen professor Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceerde daar rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Ze was tevens het hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT.

Karen studeerde in 2005 af als master in de communicatiewetenschappen. In 2010 verdedigde ze haar doctoraat in dezelfde discipline aan het Institute for European Studies, aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraat alsook onderzoek erna focussen vooral op de publieke omroep, de wisselwerking tussen mediabeleid en economie en de opkomst van de platformeconomie. Ze publiceerde daarover veelvuldig. Voor haar jongste boek “Public Service Media in Europe. Law Theory and Practice” (Routledge) kreeg ze de prestigieuze The Media and Democracy Karol Jakubowicz Award 2021. Karen is internationaal bekend met haar onderzoek en werd ook regelmatig geraadpleegd door bedrijven en overheidsinstanties zoals de Europese Commissie.

Karen speelde tijdens haar academische carrière als raadgever een actieve rol in de onderhandelingen van verschillende beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de publieke omroep VRT.

Story image
Story image

Noot aan de redacties: De betrokkenen geven voorlopig geen interviews.

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos