Skip to Content
Tim Pauwels neemt afscheid als nieuwsombudsman

Tim Pauwels neemt afscheid als nieuwsombudsman

Maandag 29 augustus 2022 - Na zes jaar neemt Tim Pauwels afscheid als nieuwsombudsman bij VRT NWS. Vanaf dit najaar versterkt hij de themaredactie binnenland als coördinator. Het ombudsteam dat onder Tim Pauwels werd opgericht blijft aan de slag en de gebruiker krijgt meer mogelijkheden om in interactie te gaan met VRT NWS. ​ In de nabije toekomst wordt binnen de redactie van VRT NWS een opvolger voor Tim gezocht.

Liesbet Vrieleman, hoofdredacteur VRT NWS: "Tim Pauwels heeft de afgelopen zes jaren bergen werk verzet én een ombudsteam opgezet dat verder aan de slag gaat. We zijn hem dan ook ongelofelijk dankbaar. VRT NWS waardeert de feedback van haar gebruikers en zal dan ook de komende jaren de interactiemogelijkheden verder blijven uitbouwen."
Tim Pauwels: "Het was een heel avontuur, die ombudsmannerij.  Al helemaal in de coronaperiode waar er een echte stortvloed van mails was, met klachten maar ook getuigenissen en hartekreten.  Ik heb geprobeerd om de stemmingmakerij tegen media te nuanceren, maar ook om kritisch te blijven voor de redactie. Ik wil iedereen bedanken die me heeft bijgestaan tijdens mijn mandaat. En vooral de collega’s die open hebben gestaan voor de kritiek en de feedback van het publiek. Ik heb het een hele eer gevonden om nieuwsombudsman te zijn, maar je mag ook niet te lang in die rol blijven. Ik hoop oprecht dat er een goede opvolger wordt gevonden."

VRT NWS breidt de mogelijkheden uit om in contact te treden met de nieuwsgebruikers. Via sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) kunnen nieuwsconsumenten live reageren en nagenoeg onmiddellijk een antwoord krijgen van de multimediaredactie. Ook in het actualiteitsprogramma #BelRiadh worden gebruikers betrokken en kunnen ze hun mening delen. Naast de knop om het ombudsteam te bereiken op de pagina's van VRT NWS wordt dit in de toekomst uitgebreid op de regiopagina's van Radio2.be. Op die manier wordt interactie verder ingebed in de dagelijkse werking van VRT NWS en kunnen ​ gebruikers hun nieuws, suggesties en opmerkingen kwijt bij de multimediaredactie.

(c) - VRT  - Tim Pauwels
(c) - VRT ​ - Tim Pauwels

 

 

 

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos