Skip to Content
#STEMhelden: jongens én meisjes kunnen de wereld verbeteren

#STEMhelden: jongens én meisjes kunnen de wereld verbeteren

STEM-platform, VRT en Technopolis lanceren #STEMhelden-campagne

Woensdag 4 november 2020 – Wetenschap is saai! Technologie is voor jongens! Anno 2020 zijn de clichés over STEM de wereld nog lang niet uit, bewijzen de cijfers uit de meest recente wetenschapsbarometer. Maar toch is er grote nood aan mensen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Jongens én meisjes. De #STEMhelden houden onze maatschappij draaiende, tijdens de coronacrisis, gisteren, vandaag en morgen.

Onze maatschappij heeft nood aan mannen en vrouwen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Het STEM-platform, de VRT en Technopolis slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat er ook morgen nog voldoende STEM-helden de wereld mooier en beter maken én meer meisjes en vrouwen vertegenwoordigd zijn in STEM. Met de #STEMhelden-campagne benadrukken ze dat STEM-profielen nu al het verschil maken. In heldere filmpjes, op maat van kinderen, doorprikken ze de vooroordelen en tonen ze dat praktisch en theoretisch geschoolde #STEMhelden samen de maatschappelijke problemen te lijf gaan.

Story image

Het belang van STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Verschillende Vlaamse bedrijven en sectoren hebben nood aan zulke STEM-profielen.

Hoewel STEM een bekend begrip is en STEM-profielen veel kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zijn nog onvoldoende ouders en kinderen overtuigd van het belang van een STEM-opleiding en -beroep. De meest recente wetenschapsbarometer toont aan dat slechts 56% van de ouders vindt dat STEM hun kinderen voorbereidt op actuele uitdagingen in de samenleving.

Daarnaast kiezen jongens nog steeds vaker voor een STEM-studierichting dan meisjes. Dat blijkt uit de STEM-Monitor 2020. Vooral in TSO en BSO ligt het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen beduidend lager dan het aandeel jongens.

6 op 10 jongeren denkt wel dat STEM essentieel is voor de latere beroepskeuze, hoewel minder dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs aangeeft voldoende achtergrond te hebben om vragen over STEM te kunnen beantwoorden.

Gelet op die cijfers en conclusies is de #STEMhelden-campagne vandaag broodnodig.

Vrouwelijke rolmodellen en kindreporters

#STEMhelden zet de verschillende STEM-profielen en -beroepen positief in de kijker. Om STEM aantrekkelijk te maken, promoot de #STEMhelden-campagne vrouwelijke rolmodellen in diverse technische en technologische beroepen en sectoren. Dat gebeurt op maat van kinderen van de 3de graad van het lager onderwijs, met korte video’s waarin we door de ogen van kindreporters de wondere wereld van STEM ontdekken.  

In de #STEMhelden-video’s gaan kindreporters op bezoek bij verschillende bedrijven en sectoren om te zoeken naar een link met STEM. Of het nu in de hout-, voedings-, zorg-, media- of chemische sector is: kinderen ontdekken op welke plekken STEM-profielen het verschil maken. Ze ontmoeten zowel denkers als doeners, die het maatschappelijk belang van STEM benadrukken. Elke video linkt ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de bedrijven en organisaties. 

Met deze video’s willen de initiatiefnemers scholieren en ouders helpen bij de studie-oriëntatie naar of in het secundair onderwijs. Daarnaast dienen de filmpjes als extra hulpmiddel voor middelbare scholen om hun STEM-richtingen te promoten en te concretiseren.

Een van de kindreporters gaat bijvoorbeeld op zoek naar STEM op de VRT-nieuwsdienst. Opgelet: de #STEMhelden-video's werden vóór de coronacrisis opgenomen.

Samenwerking en expertise

Drie sterke partners zetten hun schouders onder de #STEMhelden-campagne, elk vanuit hun eigen rol en expertise.

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep van individuen en dé ambassadeur van STEM die een vinger aan de pols houdt. Ze geeft advies aan de Vlaamse overheid. Door haar uitgebreide netwerk is het STEM-platform de ideale partner om de zeer waardevolle initiatieven van de verschillende lead-spelers aan elkaar te koppelen. De STEM-platformleden hebben een gemeenschappelijke passie om STEM op de kaart te zetten en te houden omwille van het maatschappelijk belang. En daar past een initiatief als #STEMhelden perfect in.

Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform & CEO van Melexis: "Ik ben verheugd over de kans die de VRT ons biedt om STEM dicht bij onze belangrijkste doelgroep te brengen, namelijk de kinderen zelf die zich vandaag afvragen wat ze later willen worden, wie ze willen zijn en hoe ze willen bijdragen tot een betere wereld. Een bezorgdheid die meer dan ooit leeft bij hen, zeker in deze turbulente en onzekere tijden. Met deze video's kunnen we praktische STEM-voorbeelden geven die hopelijk tot de verbeelding spreken.”

De missie van Technopolis is om iederéén te fascineren met wetenschap en technologie. Dat doet het lang niet alleen in het bekende doe-centrum, maar ook via allerlei activiteiten ver daarbuiten en – zeker de jongste jaren – online. Zo plant Technopolis een zaadje in de hoofden van kinderen en jongeren die voor belangrijke studiekeuzes staan. Het wil hen subtiel een duwtje in de richting geven van STEM-studies en -jobs. Om nog meer kinderen en jongeren op het pad te krijgen, geeft Technopolis nu ook de #STEMhelden-video’s een plekje op zijn website. Technopolis zal die video’s ook actief promoten op sociale media.

Stéphane Berghmans, CEO van Technopolis: “Technopolis kreeg vanuit de Vlaamse overheid de opdracht om zoveel mogelijk kinderen en jongeren ervan te overtuigen dat STEM de sleutel vormt voor een duurzame toekomst. En meer nog, dat zij diegenen zijn die mee oplossingen kunnen bedenken door STEM te studeren en later een STEM-beroep uit te oefenen. Hoe overtuig je hen daarvan? Niet door hen dat met zoveel woorden te zeggen, maar door kinderen en jongeren zo concreet mogelijk te laten zien wie de #STEMhelden van de 21ste eeuw zijn. De #STEMhelden-video’s sluiten perfect aan bij onze vlogs waarin we naar bedrijven trekken om STEM-beroepen positief in de kijker te zetten. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat we onze schouders mee onder dit project zetten.”

De VRT of Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie is het grootste mediabedrijf van Vlaanderen. Het medialandschap staat nooit stil, en de VRT evolueert mee. Computers, data en techniek zijn een essentieel onderdeel van media geworden, net als de mensen die ermee aan de slag gaan. De VRT wil meer vrouwen aantrekken binnen de afdeling technologie. Met de uitgesproken ambitie om naar een groter genderevenwicht te streven — en met expertise in storytelling — steunt de VRT de #STEMhelden-campagne.

Hans Cockx, Algemeen Directeur HR van de VRT: “Als publieke omroep werken we maar al te graag mee aan deze campagne. De nood aan STEM-profielen in onze Vlaamse bedrijven en organisaties is nu reeds zeer groot en zal in de nabije toekomst nog exponentieel stijgen. Wijzelf ervaren deze nood trouwens elke dag. De helft van de functies in onze creatieve en innovatieve media-activiteiten wordt ingevuld door medewerkers met een STEM-achtergrond. Het is een uitgesproken ambitie om hierbij ook naar meer genderevenwicht te streven. We kunnen dan ook niet genoeg doen om de waarde van STEM-opleidingen en de talloze interessante mogelijkheden die ze bieden bij de jongeren in de kijker te zetten.” 

De #STEMhelden-video’s worden breed verspreid via diverse netwerken van organisaties en groepen die met STEM bezig zijn. Daarnaast worden alle video’s gebundeld op de website van Technopolis, waar ook naar andere interessante en relevante STEM-inhoud wordt doorverwezen. Ten slotte zal de VRT de video’s permanent ter beschikking stellen op haar website. De verschillende radio- en tv-merken van de VRT zullen STEM ook redactioneel onder de aandacht brengen.

Bovendien staan de video's niet op zich. Naast de video’s, die een bijzondere inkijk bieden in de boeiende wereld van STEM-profielen, is er een link waarmee jongeren zelf aan de slag kunnen met STEM-proefjes, of waarmee ze STEM-activiteiten in hun vrije tijd kunnen volgen. Leerkrachten die in de klas met STEM aan de slag willen gaan, worden doorverwezen naar Brightlab. Dat platform biedt een ruim aanbod aan innoverend STEM-onderwijs voor het lager en secundair onderwijs.

Wie niet genoeg krijgt van STEM, kan de Onderwijskiezer van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) raadplegen voor een overzicht van alle STEM-opleidingen. Wil je graag weten welke kansen STEM-profielen krijgen op de arbeidsmarkt? Het Beroepenhuis biedt in samenwerking met de VDAB een overzicht van STEM-beroepen, volledig op maat van 10- tot 14-jarigen.

Noot voor de redactie: Françoise Chombar (voorzitter STEM-platform & CEO Melexis) en Stéphane Berghmans (directeur Technopolis) zijn beschikbaar voor interviews. Indien u een interview wenst, kunt u contact opnemen met Charlotte Knapen (zie gegevens hieronder).

Charlotte Knapen Communicatieverantwoordelijke Educatie VRT

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos