Raad van Bestuur VRT buigt zich over Transformatieplan

Donderdag 10 september 2015 — De Raad van Bestuur besprak vandaag het voorstel van Transformatieplan van de VRT-directie. De Raad wenst vooreerst zijn waardering uit te spreken voor het geleverde werk.

Tijdens de Raad werd toelichting gegeven over de verschillende onderdelen en geantwoord op vragen voor specifieke verduidelijking.

Op basis van de opmerkingen van de Raadsleden zal de VRT-directie nu een aantal pistes verder uitwerken. Die worden dan opnieuw besproken op de zitting van de Raad volgende week.

De keuzes die nu worden gemaakt zijn van groot strategisch belang. De Raad van Bestuur en de directie van de VRT willen dat Vlaanderen en de Vlamingen in de toekomst kunnen rekenen op een sterke openbare omroep.

De Raad van Bestuur hecht ten slotte veel belang aan een goed overleg met het personeel en respect voor de sociale dialoog.