Skip to Content

Raad van Bestuur VRT buigt zich over Transformatieplan

De Raad van Bestuur besprak vandaag het voorstel van Transformatieplan van de VRT-directie. De Raad wenst vooreerst zijn waardering uit te spreken voor het geleverde werk.

Tijdens de Raad werd toelichting gegeven over de verschillende onderdelen en geantwoord op vragen voor specifieke verduidelijking.

Op basis van de opmerkingen van de Raadsleden zal de VRT-directie nu een aantal pistes verder uitwerken. Die worden dan opnieuw besproken op de zitting van de Raad volgende week.

De keuzes die nu worden gemaakt zijn van groot strategisch belang. De Raad van Bestuur en de directie van de VRT willen dat Vlaanderen en de Vlamingen in de toekomst kunnen rekenen op een sterke openbare omroep.

De Raad van Bestuur hecht ten slotte veel belang aan een goed overleg met het personeel en respect voor de sociale dialoog.

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos