Raad van Bestuur VRT buigt zich over Transformatieplan

De Raad van Bestuur besprak vandaag het voorstel van Transformatieplan van de VRT-directie. De Raad wenst vooreerst zijn waardering uit te spreken voor het geleverde werk.

Tijdens de Raad werd toelichting gegeven over de verschillende onderdelen en geantwoord op vragen voor specifieke verduidelijking.

Op basis van de opmerkingen van de Raadsleden zal de VRT-directie nu een aantal pistes verder uitwerken. Die worden dan opnieuw besproken op de zitting van de Raad volgende week.

De keuzes die nu worden gemaakt zijn van groot strategisch belang. De Raad van Bestuur en de directie van de VRT willen dat Vlaanderen en de Vlamingen in de toekomst kunnen rekenen op een sterke openbare omroep.

De Raad van Bestuur hecht ten slotte veel belang aan een goed overleg met het personeel en respect voor de sociale dialoog.

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Hans Van Goethem
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Bob Vermeir
Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
0476 80 92 67
02 741 58 98
bob.vermeir@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos