Skip to Content
Pano: Het inclusieve onderwijs

Pano: Het inclusieve onderwijs

Woensdag 5 oktober op Eén en in de app van VRT NWS

4 oktober 2022 - In Vlaanderen zitten meer dan 50.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat is historisch zo gegroeid. Een hoog cijfer, vergeleken met de ons omringende landen. Maar wat als je als ouder je kind met een beperking naar een gewone school wil sturen? Pano onderzoekt wat de obstakels zijn en hoe we vandaag kinderen met een beperking in het gewone onderwijs proberen te integreren. ​ ​

“Soms kreeg ik het gevoel dat ik als mama die inclusie wilde, de problemen mee moest oplossen. Dat lukt natuurlijk niet", ​ zegt Samira. Ze is moeder van Rayan, die het syndroom van Down heeft.

Les volgen op een reguliere school bleek zeer moeilijk. Het verhaal van Samira is helaas niet uniek. Nogal wat ouders van een kind met een beperking worden geweigerd op scholen of krijgen niet de juiste hulp. Ook voor scholen en leerkrachten is het vaak een moeilijke puzzel om inclusief onderwijs te doen slagen.

Pano gaat dieper in op deze bijzonder complexe problematiek. Daarvoor trokken de makers ook naar Portugal, waar buitengewoon onderwijs zo goed als niet bestaat.

En dichter bij huis, naar Wemmel, waar twee directeurs met de oprichting van een inclusiecampus buitengewoon en gewoon onderwijs hand in hand willen laten gaan. Maar dat loopt administratief niet makkelijk.

Reportage: Débora Votquenne en Doruntina Islamaj
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

Pano – Het inclusieve onderwijs: woensdag 5 oktober, om 21.30 uur op Eén en in de app van VRT NWS

 


 

 

 

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos