Nog geen akkoord over VRT-programmering tijdens stakingsdagen

Tot nader orde is er nog geen akkoord met de vakbonden over de programmering tijdens de stakingen, zo laat de directie van de VRT vandaag weten.  En dat is betreurenswaardig. De directie respecteert immers het recht op staking tijdens de stakingsdagen op 8 en 15 december. En over de precieze impact op de programmering  vond de voorbije dagen een constructief overleg plaats.

Daarbij werd geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen het recht op informatie en aanbod voor de kijkers, luisteraars en surfers en het recht om stakingsacties te voeren. Na kennisname van de vragen van de vakbonden, deed de directie een evenwichtig  voorstel waarbij het zwaartepunt van de acties en dus de impact op de programmering op de nationale stakingsdag van 15 december zou liggen. De nieuwsvoorziening en kinderprogrammering zou sowieso gevrijwaard blijven. Voor 8 december zouden dan de nieuwsbulletins korter worden met bijhorende communicatie van de stakingsacties.

De directie van de VRT hoopt dat ze via overleg alsnog tot een vergelijk kan komen dat rekening houdt met ieders belangen en rechten.

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Meer informatie

Voor pers
Hans Van Goethem
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Bob Vermeir
Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
0476 80 92 67
02 741 58 98
bob.vermeir@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos