Nog geen akkoord over VRT-programmering tijdens stakingsdagen

Tot nader orde is er nog geen akkoord met de vakbonden over de programmering tijdens de stakingen, zo laat de directie van de VRT vandaag weten.  En dat is betreurenswaardig. De directie respecteert immers het recht op staking tijdens de stakingsdagen op 8 en 15 december. En over de precieze impact op de programmering  vond de voorbije dagen een constructief overleg plaats.

Daarbij werd geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen het recht op informatie en aanbod voor de kijkers, luisteraars en surfers en het recht om stakingsacties te voeren. Na kennisname van de vragen van de vakbonden, deed de directie een evenwichtig  voorstel waarbij het zwaartepunt van de acties en dus de impact op de programmering op de nationale stakingsdag van 15 december zou liggen. De nieuwsvoorziening en kinderprogrammering zou sowieso gevrijwaard blijven. Voor 8 december zouden dan de nieuwsbulletins korter worden met bijhorende communicatie van de stakingsacties.

De directie van de VRT hoopt dat ze via overleg alsnog tot een vergelijk kan komen dat rekening houdt met ieders belangen en rechten.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. De VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. De VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan de VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. De VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. De VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Contact

Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel

www.vrt.be