Nog geen akkoord over VRT-programmering tijdens stakingsdagen

Woensdag 3 december 2014 — Tot nader orde is er nog geen akkoord met de vakbonden over de programmering tijdens de stakingen, zo laat de directie van de VRT vandaag weten.  En dat is betreurenswaardig. De directie respecteert immers het recht op staking tijdens de stakingsdagen op 8 en 15 december. En over de precieze impact op de programmering  vond de voorbije dagen een constructief overleg plaats.

Daarbij werd geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen het recht op informatie en aanbod voor de kijkers, luisteraars en surfers en het recht om stakingsacties te voeren. Na kennisname van de vragen van de vakbonden, deed de directie een evenwichtig  voorstel waarbij het zwaartepunt van de acties en dus de impact op de programmering op de nationale stakingsdag van 15 december zou liggen. De nieuwsvoorziening en kinderprogrammering zou sowieso gevrijwaard blijven. Voor 8 december zouden dan de nieuwsbulletins korter worden met bijhorende communicatie van de stakingsacties.

De directie van de VRT hoopt dat ze via overleg alsnog tot een vergelijk kan komen dat rekening houdt met ieders belangen en rechten.