Skip to Content
Nieuwjaarstoespraken voorzitter en gedelegeerd bestuurder VRT

Nieuwjaarstoespraken voorzitter en gedelegeerd bestuurder VRT

Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen blijven verdienen

De VRT ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De nieuwe beheersovereenkomst zet in op een sterke openbare omroep met een brede opdracht en de nodige ruimte voor verdere ontwikkeling in functie van het nieuwe mediagebruik.

De eerstkomende maanden wil de openbare omroep werk maken van zijn organisatie. Die moet wendbaarder en efficiënter worden. Dat gebeurt in samenspraak met de medewerkers. Die nieuwe participatiecultuur werd ook verankerd in de beheersovereenkomst.

De keuze voor een nieuw gebouw als culturele en ontmoetingsplaats weerspiegelt ook de wil om meer samen te werken met andere spelers uit het maatschappelijke veld en uit de sector.

Ondanks de voorbije onzekere periode bleven de programma’s van de VRT het goed doen. De VRT wil dat vertrouwen blijven behouden en verdienen, en meer dan ooit publieke meerwaarde bieden.

Zo luidden de voornaamste boodschappen van voorzitter Luc Van den Brande en gedelegeerd bestuurder Leo Hellemans in hun jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.

Hieronder vindt u een aantal passages uit de nieuwjaarstoespraken:

Luc Van den Brande, voorzitter Raad van Bestuur VRT :

"Informatie, educatie en cultuur worden prioritair. We doen dat in dialoog met onze kijkers en luisteraars en brengen Europa en de wereld in de huiskamer. En dat onafhankelijk van politieke inmenging, essentieel  in en voor een democratische, open en pluralistische samenleving. Zo niet komt men in Hongaarse of Poolse toestanden, om nog niet te spreken over Rusland of Turkije."

"Ook sport, dat vele mensen verbindt, vormt een integraal onderdeel van onze opdracht. Dat geldt evenzeer voor ontspanning, waar we ons willen onderscheiden op het gebied van kwaliteit en goede smaak."

"Onze dotatie werd weliswaar aangepast, maar daartegenover staat een gewaarborgde financiering voor de komende vijf jaar en dat was niet altijd het geval."

"We krijgen een nieuwe kapitein. Er wordt alles aan gedaan om, mits een doorgedreven selectie, de juiste man of vrouw aan boord te krijgen. De nieuwe CEO moet er zich bewust van zijn dat de openbare omroep geen eiland is en een bijzondere plaats inneemt in het medialandschap. En nog belangrijker, dat de openbare omroep een herkenbare democratische pijler is, met een duidelijke maatschappelijke opdracht. We verwachten vanzelfsprekend van onze nieuwe CEO dat hij of zij de nodige kwaliteiten heeft om met verandering om te gaan. Ons aanbod: een unieke organisatie met deskundige, gedreven en creatieve medewerkers."

"Onpartijdigheid is een belangrijke onderscheidende factor voor de openbare omroep. Hierover hebben we het voorbije jaar op eigen initiatief een extern onderzoek laten uitvoeren. De conclusies waren positief. Er kan natuurlijk wel eens iets fout lopen en ondanks occasionele bedenkingen links en rechts, blijkt dat de openbare omroep bewust bezig is met onpartijdigheid en dat dat ook door alle stakeholders zo ervaren wordt. Laten we dat onpartijdigheidsstreven hoog in het vaandel houden en er voortdurend aan werken. Het is een kostbaar goed. Ik blijf het herhalen : de VRT dient iedereen te erkennen en iedereen dient zich te herkennen in de VRT."

"Een publieke omroep moet er voor iedereen zijn en dienstbaar zijn. Meer nog dan voorheen wordt de publieke meerwaarde in onze nieuwe beheersovereenkomst benadrukt. Dat is een goede zaak en het houdt ons bij de les. Publieke meerwaarde als toetssteen voor ons aanbod en onze maatschappelijke dienstverlening, als rode draad doorheen onze werking.”

 

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder VRT :

“Ook in onzekere tijden en ondanks de zware besparingen kunnen we fier zijn op onze resultaten. Recent nog zorgden we met Music for Life voor een ongeziene solidariteit in Vlaanderen, met een recordbedrag voor een record aantal goede doelen. Met onze radionetten bereiken we zowat alle Vlamingen en halen nog steeds een marktaandeel van 60%. Canvas moesten we weer op de rails zetten. Dat ging eerst moeizaam, maar nu staan we er weer met een aangepast nieuwsuur en De Ideale Wereld. En Eén is - haast geruisloos - nog altijd nummer één bij de Vlaamse kijker, zelfs nog meer dan in 2014. Ketnet bleef ondanks verhoogde concurrentie het sterkste kindernet en scoort online met fictie en beleving. Ook Sporza liet weer een mooie stijging optekenen. En onze nieuwsdienst toonde hoe ze met een mix van expertise, snelheid en correctheid steeds weer de referentiebron van de Vlamingen is als het ertoe doet."

"In 2016 hebben we nog een aantal belangrijke projecten voor de boeg: De Sportzomer met het EK-voetbal en de Olympische Spelen, de lancering van VRT Nieuws en de nieuwe VRT Videozone, een online platform waar ons aanbod over alle netten heen zal te zien zijn, met VRT als kwaliteitslabel. En natuurlijk is er de uitvoering van de Beheersovereenkomst en de belangrijke transformatie van onze organisatie die we de komende maanden samen met onze medewerkers willen aanpakken."

"Na een moeilijke periode hebben we de afgelopen maanden de bocht genomen en de weg naar een nieuwe beloftevolle toekomst ingezet. We zitten opnieuw op een duidelijk en goed spoor. Na 40 jaar loopbaan in dit huis weet ik waartoe VRT in staat is. Ik ken de veerkracht van deze organisatie en de hoge betrokkenheid van alle mensen die hier werken. Dat is een enorme troef die velen ons benijden.”

Contacteer ons
Stijn Ombelets Algemeen woordvoerder VRT
Stijn Ombelets Algemeen woordvoerder VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos