Skip to Content

Nieuwe structuur en samenstelling directiecollege VRT

VRT nog slagvaardiger en efficiënter maken als Vlaamse publieke omroep

CEO Paul Lembrechts heeft vanmiddag de nieuwe structuur en samenstelling van het directiecollege van de VRT voorgesteld aan de Raad van Bestuur die daarmee instemde. Het directiecollege zal voortaan slechts uit 6 leden bestaan in plaats van 7. Eén directeur zal fungeren als algemeen directeur Operaties en Financiën (Chief Operating Officer, COO) en zal over alle afdelingen heen verantwoordelijk zijn voor het inkomsten- en kostenbeleid enerzijds en voor de operationele efficiëntie anderzijds.

Daarnaast is beslist om de afdeling Technologie & Operaties (T&O) op te splitsen. De afdeling Operaties komt bij de bevoegdheden van de COO en Technologie & Innovatie komt onder de leiding van de nieuwe algemeen directeur T&I Stijn Lehaen.

Algemeen directeur Financiën en Ondersteunende diensten Sophie Cooreman heeft te kennen gegeven dat ze haar loopbaan een nieuwe wending wil geven. Ze verlaat de VRT op 30 april. 

CEO Paul Lembrechts: “Het medialandschap staat onder druk als gevolg van diverse veranderingen. De publieke omroep wil een relevant aanbod blijven bieden om de Vlaamse mediagebruiker en het Vlaamse ecosysteem optimaal te bedienen. De samenloop van omstandigheden en persoonlijke keuzes van enkele directieleden geven ons de kans om de bevoegdheden van het directiecollege te herschikken en zo nog beter af te stemmen op de actuele noden van de publieke omroep.”

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur, is het daar helemaal mee eens: “De context waarin de VRT opereert, verandert drastisch. Toch blijven we voluit gaan voor verbinding met alle Vlamingen, op alle platformen waar onze gebruikers hun media consumeren. Met de nieuwe samenstelling en taakverdeling binnen het directiecollege, ben ik ervan overtuigd dat de VRT nog relevanter en efficiënter een kwalitatief aanbod levert aan alle Vlamingen. Daarom heeft de Raad van Bestuur z’n unanieme goedkeuring gegeven aan het voorstel.”

Wat vooraf ging

Op 18 januari jl kondigden directieleden Lut Vercruysse en Mick De Valck hun vertrek aan van de VRT. Op 17 mei gaat algemeen directeur Strategie, Lut Vercruysse, met pensioen. Algemeen directeur Technologie & Operaties, Mick De Valck, wil graag opnieuw actief worden als ondernemer. Lees via deze link het bericht hierover.

De afgelopen weken heeft CEO Paul Lembrechts gewerkt aan de opvolging van Lut en Mick. Daarbij heeft Sophie Cooreman, algemeen directeur Financiën en Ondersteunende diensten, de wens geuit om na 20 jaar de VRT te verlaten en haar ervaring elders in te zetten. Sophie wil haar loopbaan een nieuwe wending wilde geven en ze beëindigt haar opdracht bij de VRT op 30 april 2018.

Nieuwe structuur van het directiecollege

CEO Paul Lembrechts heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het takenpakket van het hele directiecollege onder de loep te nemen. Om in die veranderende mediacontext de publieke omroep nog slagvaardiger en efficiënter te maken, komt er een algemeen directeur Operaties en Financiën (Chief Operating Officer, COO) in het directiecollege. Er loopt momenteel een selectieproces.

CEO Paul Lembrechts: “Er is nood aan een algemeen directeur die transversaal weegt op de operationele processen en financiën. Hij of zij heeft als opdracht om onze werking nog te verbeteren en om onze inkomsten en uitgaven te optimaliseren.”

De COO wordt oa verantwoordelijk voor de afdelingen Financiën & Aankoop, Ondersteunende en Operationele Diensten. Daarnaast komt er een algemeen directeur Technologie & Innovatie.

CEO Paul Lembrechts: “Ik ben erg blij dat Stijn Lehaen aanvaard heeft om deze belangrijke rol binnen het directiecollege op te nemen. Stijn heeft de opdracht om technologische innovatie in de hele organisatie meer ingang te laten vinden. Stijn is een echte teamspeler en ik heb er het volste vertrouwen in dat hij met zijn afdelingen onze netten en programma’s een extra dimensie kan geven; nog meer dan vandaag al het geval is.”

Overzicht samenstelling nieuw directiecollege

Het nieuwe directiecollege van de VRT bestaat uit 6 directieleden onder leiding van gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts. Dat is één directiefunctie minder dan het vorige directiecollege. De nieuwe samenstelling is:

  • Paul Lembrechts, CEO
  • NN, algemeen directeur Operaties en Financiën
    • Voor deze functie loopt de selectieprocedure nog.
  • Peter Claes, algemeen directeur Media & Productie
  • Hans Cockx, algemeen directeur Human Resources
  • Stijn Lehaen, algemeen directeur Technologie & Innovatie
  • Liesbet Vrieleman, algemeen directeur Informatie

---------------------------------------------------------- (Einde bericht) -------------------------------------------------

Bio Stijn Lehaen

Stijn Lehaen (°1972) is industrieel en burgerlijk ingenieur electrotechniek (KULeuven) van opleiding en startte in 1998 zijn loopbaan bij VRT-radio als projectingenieur. Na een kort verblijf als business architect bij de toenmalige directie Technologie & Innovatie werd hij in 2008 hoofd digitale media bij de directie Media. In 2013 startte hij het digitale luik van VRT Start-up waar onder meer Ninjanieuws en Open VRT het levenslicht zagen, om in 2014 manager te worden van het net opgerichte digitale productiecentrum. Vanaf 1 mei 2018 is Stijn Lehaen algemeen directeur Technologie& Innovatie.

 

Bio Sophie Cooreman

Sophie Cooreman (°1972) behaalde een master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent), een master in Accountancy en Auditing en een executive master in Internal Auditing. Zij werkt sinds 1998 voor de VRT. Eerst als intern auditor en manager interne audit, dan als manager financiën tv, manager financiële partners en sinds 2010 manager financiën bij de algemene directie algemene diensten. Sinds 1 september 2013 is Sophie Cooreman Algemeen Directeur Financiën en Algemene Diensten.

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos