Mededeling van de Raad van Bestuur van de VRT over de besparingen

Maandag 29 september 2014 — De VRT heeft het afgelopen jaar goed gepresteerd: quasi alle doelstellingen uit de Beheersovereenkomst werden ruimschoots gehaald. Om die opdracht waar te maken kreeg de openbare omroep een correcte overheidsdotatie: die komt neer op jaarlijks 46 euro per Vlaming.

De voorbije jaren voerde de VRT reeds een zware besparingsopdracht uit. De nieuwe Vlaamse regering legt de openbare omroep nu nieuwe besparingen op, dit in een budgettaire context waarbij inspanningen gevraagd worden aan iedereen.

Niettemin stelt de Raad van Bestuur vast dat de gevraagde inspanning zwaarder is dan gemiddeld. En bovenop het eigen besparingstraject moet de openbare omroep ook de algemene Vlaamse niet-indexering van de werkingsmiddelen dragen. Daarnaast zal de vraag om een belangrijk deel van de inspanning tijdens het eerstkomende jaar te realiseren, een zware impact hebben op de organisatie. En ten slotte vindt de Raad de schrapping van de ‘Onderzoeks- en Innovatiegelden’ in tegenspraak met de algemene visie van het Vlaams regeerakkoord.

Ondanks een mildering van de oorspronkelijke besparingsopdracht door de Vlaamse regering  blijven de gevraagde inspanningen zeer aanzienlijk. In deze moeilijke context wenst de Raad van Bestuur zich uitdrukkelijk uit te spreken voor het behoud van een sterke, dynamische en kwaliteitsvolle openbare omroep die zijn opdracht op het vlak van informatie, cultuur, ontspanning en sport kan blijven vervullen. De Raad rekent erop dat alle partners van de nieuwe regering deze visie blijven steunen, conform hun eerdere engagementen hieromtrent .

De Raad stelt vast dat de huidige Beheersovereenkomst met het nieuwe regeerakkoord de facto werd aangepast. Daarom geeft ze de gedelegeerd bestuurder de opdracht de voorziene arbitragecommissie te laten bijeenroepen om de wederzijdse engagementen opnieuw tegen het licht te houden.

Daarnaast geeft de Raad het management de opdracht om een aangepast toekomstplan uit te werken.

Tegelijk moet het sociaal overleg binnen de VRT alle kansen krijgen om een consensus te vinden over een evenwichtige verdeling van de besparingen over het personeel en het aanbod.

Stijn Ombelets VRT Communicatie