Mededeling Frederik Delaplace, CEO VRT

Mededeling Frederik Delaplace, CEO VRT

22 maart 2024 - Frederik Delaplace, CEO van VRT heeft zopas dit bericht intern verspreid.

Omdat de waarheid haar rechten heeft, duid ik graag even wat er écht aan de hand is met de reportagereeks ‘Het proces dat niemand wou’ over de zaak-De Pauw.

De afgelopen jaren heeft VRT er alles aan gedaan om de bewustwording in de sector en de samenleving te vergroten over de kwalijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Dat zullen we ook blijven doen en we staan daarbij onverkort aan de kant van de slachtoffers. Gisteren, vandaag en morgen.

De afgelopen weken is gebleken dat in de zaak-De Pauw eindelijk een kans bestaat dat beide partijen tot een gesprek kunnen komen. Een gesprek waarvoor de partij-De Pauw het initiatief zou nemen en die gaan over authentiek schuldbesef en welgemeende excuses.

De VRT-directie heeft daarover contacten gelegd met alle partijen en dan in eer en geweten beslist dat ze er alles aan moest doen om dat gesprek mogelijk te maken. De lineaire uitzending van de reeks ‘Het proces dat niemand wou’ leek ons daarbij niet te helpen om de omstandigheden te creëren waarin zo’n gesprek mogelijk wordt. Daarom is er besloten de uitzending voor onbepaalde duur uit te stellen zodat er tussen de partijen in alle discretie gesprekken konden worden opgestart.

Dit is een beslissing die we hebben genomen in het belang van VRT én de slachtoffers omdat we vinden dat de meerwaarde van een helend gesprek niet kan worden overschat. De kleinste kans om in deze zaak tot een verzoening te komen verdient het te worden gegrepen.

Bart De Pauw heeft ons bevestigd dat hij vandaag die gesprekken is gestart.

We hopen nog steeds dat iedereen de partijen in deze zaak de kans op een open gesprek wil gunnen. Dat kan enkel als we er met z’n allen in slagen de rust te laten weerkeren. VRT zal te allen tijde slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag blijven beschermen.

Frederik Delaplace, CEO VRT

 

 

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos