Skip to Content

Lisbeth Rillaerts is de nieuwe Brand Extensions Manager bij de VRT

​Lisbeth Rillaerts is gestart als Brand Extensions Manager bij de VRT. De Brand Extensions-afdeling (het vroegere Line Extensions) staat in voor de exploitatie van afgeleide producten van de radio-en tv merken en hun programma's. In een snel veranderende markt zullen Lisbeth en haar team op zoek gaan nieuwe business-opportuniteiten die de VRT als crossmediaal bedrijf versterken. Daarnaast staat Brand Extensions in voor de organisatie van allerlei evenementen en het op de markt brengen van producten zoals boeken, CD's, DVD's, apps en merchandising. Samen met de producenten en de netten, draagt Brand Extensions op die manier bij tot de versterking van de beleving rond een programma of een net, en het imago ervan.

Lisbeth Rillaerts bewees zich de afgelopen jaren als sterke people manager, innovator en resultaatgerichte ondernemer.

Ze werkte het voorbije jaar als marketing directeur voor technologie startup Zembro (Uest NV), daarvoor was ze commercieel directeur en Advertising Manager van Humo bij De Vijver, Sanoma en De Persgroep Publishing. Tussen 1997 en 2010 was ze ook HR-manager en Marketing Manager bij Rémy Cointreau (Maxxium).

Lisbeth Rillaerts, Brand Extensions Manager VRT:

'Er zit ontzettend veel creatief talent bij de VRT en ik wil samen met hen én met onze partners op zoek gaan naar nieuwe business-opportuniteiten in deze snel veranderende markt. Die nieuwe initiatieven moeten nauw aansluiten bij de inhoudelijke lijn van de VRT netten en programma's. De bedoeling is het merkbeeld te onderlijnen en uit te dragen.
Ik zie mijn rol als katalysator van ideeën en bruggenbouwer tussen ons eigen Brand Extensions-team en de interne en externe partners.'

Peter Claes, Algemeen Directeur VRT Media & Productie:

'De kracht van Brand Extensions zit in de wisselwerking met onze netten en onze gezichten. Lisbeth is net in die wisselwerking zeer sterk: samen met makers opportuniteiten zien en die slim uitvoeren.'

Liesbeth Rillaerts (c) VRT
Liesbeth Rillaerts (c) VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos