Ketnet wil een zender voor de allerjongsten aanbieden

Donderdag 8 december 2016 — Ketnet bereidt de aanvraag voor een lineair kanaal voor de allerjongsten voor. “Ketnet wil er voor alle kinderen zijn”, legt Maarten Janssen, netmanager van Ketnet, uit. “Op het huidige tv-kanaal krijgen de allerjongsten tot 6 jaar, nu slechts een paar uitzendmomenten. Met een eigen kanaal zou Ketnet hen kunnen bedienen met veel Vlaamse (co-)producties, en in een reclamevrije omgeving. Op die manier dragen we bij tot de ontwikkeling van het kind."

Momenteel richt het kindernet van VRT zich op kinderen tot 12 jaar. Voor de allerjongsten zijn er een drietal uitzendmomenten (slots) op het televisiekanaal van Ketnet. Zo brengt Ketnet op weekdagen tussen 6 en 7u, tussen 9 en 11u en tussen 14u en 15u30 programma’s als Kaatje, Uki en Musti.

“Daarna laten we op lineaire televisie de allerjongsten los en volgen de programma’s die voor iets oudere kinderen bestemd zijn", zegt Maarten Janssen. "Er is wel de gratis Ketnet Jr.-app, en we bieden achter de rode knop een Ketnet Jr.-aanbod voor hen aan. Maar daarmee bereiken we niet alle gezinnen, en niet alle kinderen. En dat is wel onze opdracht. Televisie blijft belangrijk en populair, vandaar deze aanvraag.”

“Om onze maatschappelijke opdracht te blijven vervullen moeten we evolueren. We voelen ons verantwoordelijk om alle kinderen aan te spreken. Vroeger was Ketnet de enige kinderzender. Maar vandaag bieden internationale kinderzenders twee kanalen aan, afgestemd op de allerjongsten enerzijds en oudere kinderen anderzijds. Ketnet kan dit nu niet. De kenmerken voor het Ketnet-aanbod zijn: Oog voor de ontwikkeling van het kind, Vlaamse producties, en een reclamevrije omgeving. Bij Ketnet zijn we de grootste supporter van kinderen. We willen kinderen een aanbod bieden dat met hen meegroeit. Ook voor de allerjongsten, peuters en kleuters tot 6 jaar. We gaan nu na of een lineair kanaal voor hen kan bijdragen tot het versterken van onze opdracht.”

Wanneer een onderbouwde aanvraag begin volgende week klaar is dan zal deze (via het kabinet van de minister van Media) voor een onafhankelijk advies voorgelegd worden aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). De Vlaamse regering zal uiteindelijk beslissen of Ketnet ontdubbeld kan worden: in een Ketnet-kanaal dat zich richt op 6 tot 12-jarigen, en een Ketnet Jr.-kanaal dat zich richt op allerjongste tot 6-jarigen.