Skip to Content

Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij de VRT

Brussel – De Raad van Bestuur van de VRT heeft de benoeming goedgekeurd van Karen Donders (37) als directeur Publieke Opdracht. CEO Frederik Delaplace had haar aanstelling voorgedragen om meer klemtoon te leggen op de unieke rol van de VRT in de samenleving en om alle stakeholders dichter te betrekken bij de strategie van de publieke omroep.

Karen Donder (c) VRT
Karen Donder (c) VRT

 

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT: “De publieke omroep speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in de maatschappij door te informeren, inspireren en verbinden. Met haar expertise zal Karen Donders de beleidsdossiers van de VRT inhoudelijk versterken en het belang van de publieke omroep in de verf zetten.”
Frederik Delaplace, CEO van de VRT: “De publieke omroep wil de komende jaren nog meer het verschil maken in het medialandschap. We gaan de unieke rol van de publieke omroep enten op het snel veranderend mediagedrag van de Vlaming, onder andere met een smaakverbredend aanbod en een intensere samenwerking met onze partners in de mediasector. De opdracht van Karen loopt doorheen de hele VRT: ze moet ervoor zorgen dat we de maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.”

In haar nieuwe functie zal Karen zich bezighouden met beleidsdossiers, de uitbouw van een open stakeholdermanagement en een structurele onderbouwing van de publieke waarde van de VRT. Ze zal samen met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO de relaties met de Vlaamse samenleving, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, andere Vlaamse instellingen en mediabedrijven versterken. Karen zal ook waken over het onderscheidende karakter van het multimediale aanbod van de VRT.

Karen Donders: “Wetenschappelijk onderzoek toont al ettelijke decennia overtuigend aan hoe belangrijk de publieke omroep is voor mensen, de samenleving en de mediamarkt. Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk, en niet langer vanuit de universiteit, mee te werken aan een traject dat er voor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.”

Wie is Karen Donders?

Karen Donders is professor in de communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert daar momenteel vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Ze is tevens het hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT en stuurt in die hoedanigheid 45 onderzoekers aan die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen rond beleids-, markt- en gebruiksaspecten van media.

Karen studeerde in 2005 af als master in de communicatiewetenschappen. In 2010 verdedigde ze haar doctoraat in dezelfde discipline aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraat alsook onderzoek erna, focussen vooral op de publieke omroep, de wisselwerking tussen mediabeleid en economie, en de opkomst van de platformeconomie. Ze publiceerde daarover veelvuldig. Karen is internationaal bekend met haar onderzoek en wordt ook regelmatig geraadpleegd door bedrijven en overheidsinstanties zoals de Europese Commissie.

Karen speelt vandaag al als raadgever een actieve rol in de lopende onderhandelingen van de beheersovereenkomst. Ze was eveneens betrokken bij de onderhandelingen van de twee vorige beheersovereenkomsten. Daardoor kent ze de VRT goed, alsook het beleidsmatige en juridische kader waarbinnen de VRT iedere dag haar publieke opdracht ambitieus uitvoert.

Karen gaat aan de slag in haar nieuwe functie op 1 februari 2021.

Karen Donders (c) VRT
Karen Donders (c) VRT

 

Bob Vermeir Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT

 

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos