Skip to Content

HR-directeur Karen Braeckmans vertrekt bij VRT

HR-directeur Karen Braeckmans vertrekt bij de VRT. Zij gaat in op een aanbieding om CEO te worden van een middelgroot Belgisch bedrijf. De naam van het bedrijf kan vooralsnog niet bekendgemaakt worden.

Na een lange carrière in de consultancy kwam Karen Braeckmans in september 2011 in dienst bij de VRT als HR-directeur en lid van het directiecollege. De afgelopen jaren legde ze, samen met het directiecollege en haar team, de fundamenten voor een modern en strategisch HR-beleid bij de openbare omroep.

Karen Braeckmans blijft nog in dienst tot 15 februari. Naast de lopende veranderingsprojecten zal zij zich tot die tijd vooral bezighouden met de sociale onderhandelingen. Intussen wordt de procedure opgestart om een opvolger te vinden.

De VRT dankt Karen Braeckmans voor haar waardevolle bijdrage aan de modernisering en professionalisering van de organisatie en wenst haar veel succes in haar nieuwe uitdaging.

 

Bijkomende inlichtingen: Stijn Ombelets, Communicatiemanager VRT

Contacteer ons
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos