Skip to Content

Gezamenlijke mededeling van de gedelegeerd bestuurder van de VRT, de hoofdredactie van VRTNieuws en de Redactieraad

Op een bijeenkomst van de Redactieraad is vandaag een vertrouwensbreuk vastgesteld met de algemeen hoofdredacteur. Dit gebeurde in opvolging van de resultaten van de tevredenheidsenquête. In een reactie schaarden de andere leden van de hoofdredactie zich achter de algemeen hoofdredacteur, zijn aanpak en de toekomstvisie waar hij voor staat.

De standpunten werden vervolgens overgemaakt aan de gedelegeerd bestuurder die zijn vertrouwen in de algemeen hoofdredacteur en de hoofdredactie bevestigde. Tegelijk neemt de gedelegeerd bestuurder de bekommernissen van de redactieraad ter harte.

In het belang van de VRT en VRT Nieuws zijn alle betrokken partijen daarop samengekomen om een oplossing te vinden. 

Dat leidde tot een wederzijds engagement om een bemiddelingstraject op te starten. Een aantal hangende problemen zullen snel en systematisch samen worden aangepakt. De gedelegeerd bestuurder zal de vooruitgang hiervan opvolgen.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos