Gezamenlijke mededeling van de gedelegeerd bestuurder van de VRT, de hoofdredactie van VRTNieuws en de Redactieraad

Donderdag 15 oktober 2015 — Op een bijeenkomst van de Redactieraad is vandaag een vertrouwensbreuk vastgesteld met de algemeen hoofdredacteur. Dit gebeurde in opvolging van de resultaten van de tevredenheidsenquête. In een reactie schaarden de andere leden van de hoofdredactie zich achter de algemeen hoofdredacteur, zijn aanpak en de toekomstvisie waar hij voor staat.

De standpunten werden vervolgens overgemaakt aan de gedelegeerd bestuurder die zijn vertrouwen in de algemeen hoofdredacteur en de hoofdredactie bevestigde. Tegelijk neemt de gedelegeerd bestuurder de bekommernissen van de redactieraad ter harte.

In het belang van de VRT en VRT Nieuws zijn alle betrokken partijen daarop samengekomen om een oplossing te vinden. 

Dat leidde tot een wederzijds engagement om een bemiddelingstraject op te starten. Een aantal hangende problemen zullen snel en systematisch samen worden aangepakt. De gedelegeerd bestuurder zal de vooruitgang hiervan opvolgen.