Gezamenlijke mededeling van de gedelegeerd bestuurder van de VRT, de hoofdredactie van VRTNieuws en de Redactieraad

Op een bijeenkomst van de Redactieraad is vandaag een vertrouwensbreuk vastgesteld met de algemeen hoofdredacteur. Dit gebeurde in opvolging van de resultaten van de tevredenheidsenquête. In een reactie schaarden de andere leden van de hoofdredactie zich achter de algemeen hoofdredacteur, zijn aanpak en de toekomstvisie waar hij voor staat.

De standpunten werden vervolgens overgemaakt aan de gedelegeerd bestuurder die zijn vertrouwen in de algemeen hoofdredacteur en de hoofdredactie bevestigde. Tegelijk neemt de gedelegeerd bestuurder de bekommernissen van de redactieraad ter harte.

In het belang van de VRT en VRT Nieuws zijn alle betrokken partijen daarop samengekomen om een oplossing te vinden. 

Dat leidde tot een wederzijds engagement om een bemiddelingstraject op te starten. Een aantal hangende problemen zullen snel en systematisch samen worden aangepakt. De gedelegeerd bestuurder zal de vooruitgang hiervan opvolgen.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Meer informatie

Voor pers
Hans Van Goethem
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Bob Vermeir
Communicatiemanager en corporate woordvoerder VRT
0476 80 92 67
02 741 58 98
bob.vermeir@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos