Skip to Content

Generation What? Europe: het rapport

Onderaan dit bericht kan u het het pan-Europees rapport vinden dat in opdracht van EBU gemaakt werd op basis van de resultaten uit 14 landen. Net zoals  het Vlaamse onderzoeksrapport dat we in oktober voorstelden, toont dit Europese onderzoek veel optimisme aan bij de millennials van Generation What?. In weerwil van een sputterende economie, Brexit en de vluchtelingencrisis hebben de meeste 18-34-jarigen over heel Europa een fundamenteel positieve kijk op het leven, de toekomst en de Europese politiek. Deze voorlopige resultaten – de enquête loopt nog tot eind 2017 – worden door EBU op 21 november in Brussel voorgesteld aan de EU Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport.

18 EBU-leden uit 14 landen werken mee aan dit project. Sinds de lancering in april hebben al bijna een miljoen jongeren de enquête ingevuld en hun mening gegeven over familie, leeftijdsgenoten, samenleving, toekomst, hun land, Europa en hun eigen identiteit.

De resultaten werden door onderzoekers bestudeerd. Zij keken naar factoren die vertrouwen in de toekomst bij Europese jongeren beïnvloeden. Hun analyses maakten duidelijk dat, hoewel jongeren heel verschillende meningen hebben over Europa, politiek, hun privéleven of de economie, enkele internationale criteria een duidelijk effect hebben op het optimisme van jonge Europeanen:

  • Eerlijke kansen in het leven
  • Vertrouwen in de instellingen
  • Vertrouwen in Europa
  • Financiële zekerheid
  • Onderwijs
  • Tevredenheid op de werkvloer

De enquête toont aan dat optimisme en steun voor Europa hand in hand gaan. Hoe meer jongeren zich onzeker en pessimistisch voelen, hoe vijandiger ze staan tegenover Europa.

Ervaringen die jongeren op school opdoen, bepalen mee hoe optimistisch ze zich de rest van hun leven gaan voelen. Hoe meer jongeren geloven dat het onderwijssysteem in hun land hen een goede basis geeft om in het arbeidsleven succes te hebben en dat de toegang tot onderwijs eerlijk is voor iedereen, hoe optimistischer ze hun toekomstperspectieven inschatten.

De Generation What?-enquête toont bovendien in heel Europa aan dat tevredenheid op het werk samenhangt met de mate van optimisme van jongeren, vooral de mate waarin zij door hun collega’s en hun baas geaccepteerd worden.

 

Meer informatie: Kathy Lindekens, jongerenadviseur VRT en projectmanager Generation What? 0475 206 606   Kathy.Lindekens@vrt.be

 

Generation What? bij jonge Europese politici

EBU ging met enkele thema’s van de enquête op de koffie bij jonge politici in het Europees parlement. Hun reacties ziet u in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=-KJlPCWRGNs

Meer duiding bij de Vlaamse resultaten

We vroegen aan de onderzoekers hier in Vlaanderen om meer duiding te geven bij de resultaten die uit het Vlaamse onderzoek naar voren zijn gekomen:

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos