Skip to Content

Extra toelichting bij Koppen-reportage over veiligheid op het internet vanavond

Koppen, het magazine van VRT Nieuws, zendt vanavond op Eén een reportage uit over veiligheid op het internet. Uit een onderzoek van de redactie blijkt dat het erg gemakkelijk is om door te dringen in databases met vertrouwelijke gegevens. Koppen deed de proef in de medische wereld en ook daar bleek de beveiliging op een eenvoudige manier te omzeilen. Koppen noemt  in de uitzending van vanavond geen namen van instellingen of organisaties en verwijst er ook op geen enkele manier naar.

“De bedoeling van de reportage is om de relevante problematiek van de beveiliging van elektronische gegevens aan te kaarten, “ zegt algemeen hoofdredacteur van VRT Nieuws Luc Rademakers, “niet om individuele instellingen te viseren. De undercover-aanpak van Koppen was de enige mogelijkheid om de onveiligheid van privé gegevens in elektronische gegevensbanken aan te tonen."

De gegevens die Koppen tijdens het onderzoek heeft verkregen zijn vernietigd.  

Contacteer ons
Hans Van Goethem VRT Communicatie
Hans Van Goethem VRT Communicatie
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos