Een maand na De Warmste Week: vzw's krijgen eerste deel van de opbrengst en vrijwilligers hebben de smaak te pakken

Ongeveer een maand na De Warmste Week 2019 krijgen de ruim 2000 goede doelen hun eerste centen. Voor de inzameling, de uitbetaling en de administratieve opvolging van de opbrengst van De Warmste Week werkt de VRT samen met de Koning Boudewijnstichting (KBS). De Koning Boudewijnstichting zorgt er elk jaar voor dat elke ingezamelde euro voor De Warmste Week zo snel mogelijk bij alle goede doelen terechtkomt. Wie een actie organiseert, moet zijn opbrengst zo snel mogelijk na De Warmste Week aan de KBS storten, waarna de KBS het geld overmaakt aan de vzw(‘s) in kwestie.

Eind januari heeft de Koning Boudewijnstichting een eerste schijf uitbetalingen gedaan, reeds goed voor ongeveer 90 procent van het bedrag dat De Warmste Week heeft opgebracht (17 518 153 euro). Het gaat om de opbrengsten van meer dan 13.000 acties in Vlaanderen, die al in grote mate binnenliepen op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. De KBS stort de integrale opbrengst van deze acties, tot de laatste eurocent, door naar de betrokken goede doelen, nadat deze eerst een geldig identificatiebewijs hebben geleverd voor hun bankrekening.

Eind februari volgt een tweede schijf uitbetalingen van wat werd ingezameld via een aantal grote acties, zoals alle verstuurde sms’jes, de benefietconcerten, de Warmathons etc.

Vrijwilligers

Vlamingen konden dit jaar niet alleen geld, maar ook tijd schenken aan een goed doel van De Warmste Week. In december 2019 hadden maar liefst 261 vzw’s vrijwilligersprojecten opgezet in het kader van De Warmste Week. Daarbij hebben 2617 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in de dagelijkse werking van een goed doel.

De vakgroep Sociologie van de UGent voerde in samenwerking met De Warmste Week en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een kleinschalig onderzoek uit naar het profiel, de motivaties en ervaringen van de Vlamingen die zich als vrijwilliger hebben ingezet in het kader van De Warmste Week 2019. In totaal hebben 252 vrijwilligers van De Warmste Week de online vragenlijst ingevuld.

Zo onderzocht UGent wie er aan vrijwilligerswerk doet in het kader van De Warmste Week. Zijn dat Vlamingen die reeds als vrijwilliger actief zijn, of net diegenen die nog nooit vrijwilligerswerk deden?

'Nieuwe' vrijwilligers

Uit de vraag naar de eerdere ervaring met vrijwilligerswerk, blijkt dat meer dan een derde (36%) van de respondenten vóór De Warmste Week nog nooit aan vrijwilligerswerk had gedaan. Voor hen is vrijwilligerswerk via De Warmste Week dus een kans om “te proeven” van vrijwilligerswerk.

Nog eens 32% van de respondenten heeft wél ervaring met vrijwilligerswerk, maar was het afgelopen jaar niet meer actief als vrijwilliger.

Ten slotte geeft ook 32% van de respondenten aan momenteel ook naast De Warmste Week actief te zijn in vrijwilligerswerk (waarbij de helft meer dan 18 keer per jaar vrijwilligerswerk doet).

Vrijwilligers willen verschil maken

Waarom schreven deze mensen zich in voor de vrijwilligersprojecten van De Warmste Week? Uit de enquête komt duidelijk een top 3 van motieven naar voren. Respondenten gaven zich op als vrijwilliger om andere mensen te helpen (97%), om hun steentje bij te dragen aan De Warmste Week (88%) en omdat het vrijwilligen hen een goed gevoel geeft (84%).

De keuze voor een specifiek vrijwilligersproject werd vooral ingegeven door de waarden en doelgroep van de vrijwilligersorganisatie en de bereikbaarheid van het project.

Vrijwilligers hebben de smaak te pakken

De enquête ging ten slotte na hoe De Warmste Week-vrijwilligers hun engagement beleefd hadden en wat dit betekende voor hun bereidheid om zich opnieuw te engageren.

Hieruit bleek dat 66% van deelnemers aangaven opnieuw vrijwilligerswerk te willen doen bij volgende editie van De Warmste Week.

Daarenboven gaf 53% van de deelnemers aan het onderzoek aan ook buiten het project van De Warmste Week vrijwilligerswerk te willen doen.

Voor 43% van de deelnemers smaakte de activiteit naar meer. Zij gaven aan dat ze ook buiten De Warmste Week wilden blijven vrijwilligen in de organisatie die ze dankzij het vrijwilligersproject van De Warmste Week hadden leren kennen.

Daarnaast zou ook de helft (50%) van de deelnemers vrijwilligerswerk via De Warmste Week aanraden aan vrienden of collega’s.

Vrijwilligen voor De Warmste Week creëert dus ambassadeurs voor De Warmste Week én voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.


Vakgroep Sociologie UGent


Yasmine Van der Borght

Communicatieverantwoordelijke De Warmste Week

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Neem contact op met