Skip to Content

Diversiteitscijfers VRT Televisie: meer vrouwen en nieuwe Vlamingen

Van alle mensen die in 2015 in beeld kwamen op de televisienetten van de VRT zijn 38,0% vrouwen en 8,6% nieuwe Vlamingen. Dat zijn er ruim meer dan in 2014. 

Naar jaarlijkse gewoonte laat de VRT de diversiteit op haar televisienetten meten. Uit de Diversiteitsmonitor blijkt dat vorig jaar 8,6% nieuwe Vlamingen en 38,0% vrouwen aan bod zijn gekomen op de VRT-televisiekanalen, tegenover respectievelijk 7,6% en 35,3% in 2014.

De openbare omroep deed het vorig jaar dus beter dan het jaar ervoor wat betreft het aantal vrouwen en nieuwe Vlamingen en haalt de streefcijfers uit haar beheersovereenkomst (minstens 33% vrouwen en minstens 5% nieuwe Vlamingen) ruimschoots. In het geval van geslachtsdiversiteit gaat het zelfs om de beste cijfers sinds de start van de diversiteitsmeting.

Cijfers in stijgende lijn

De inspanningen van de VRT voor meer diversiteit in het aanbod leidden de voorbije jaren globaal gezien tot een hogere aanwezigheid van nieuwe Vlamingen en vrouwen in het televisie-aanbod van de openbare omroep.

  2012 2013 2014 2015
vrouwen (streefcijfer: min. 33%) 33,8% 36,6% 35,3% 38,0%
nieuwe Vlamingen (streefcijfer: min. 5%) 6,2% 6,8% 7,6% 8,6%

Inzetten op kwaliteit van beeldvorming

Ook in de toekomst blijft aandacht voor diversiteit een van de belangrijkste doelstellingen voor de VRT. De openbare omroep heeft dan ook de ambitie om tegen 2020 in zijn televisieprogramma’s op jaarbasis 40% vrouwen en 7,5% nieuwe Vlamingen aan bod te laten komen.

Maar de VRT wil de komende jaren ook inzetten op de kwaliteit van de beeldvorming. "Het gaat niet alleen over het aantal vrouwen of nieuwe Vlamingen. Het gaat ook over de manier waarop ze worden opgevoerd en in welke context", legt diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer uit. "Nu merken we dat vrouwen nog meer dan mannen aan het woord komen wanneer het gaat over bijvoorbeeld onderwijs of sociale zaken. Nieuwe Vlamingen zien we dan weer vooral als het gaat over migratie of de vluchtelingenproblematiek. Dat is nog te stereotiep en daar willen we de komende jaren onze medewerkers over sensibiliseren."

"Het gaat niet enkel over het aantal vrouwen en nieuwe Vlamingen, maar ook over de context waarin ze opgevoerd worden."

VRT-diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer

Handicap: werk aan de winkel

Wat betreft handicap legt de Vlaamse overheid de VRT geen concrete streefcijfers op. Maar de openbare omroep wil ook als het gaat over het aantal personen met een handicap representatief zijn voor de diversiteit in de maatschappij.

De aanwezigheid van personen met een zichtbare handicap op de VRT-televisienetten daalde in 2015 licht ten opzichte van het jaar ervoor: van 1,1 naar 0,9 %. Ter vergelijking: 10 tot 15% van de Vlamingen leeft met een beperking; ongeveer 2% heeft een zichtbare handicap. "Dat moeten we beter kunnen", zegt VRT-diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer. "We blijven aandachtig voor het thema en blijven onze programmamakers adviseren. We blijven ook in constante dialoog met GRIP vzw. Daarnaast laten we in 2016 een kwalitatief onderzoek uitvoeren om de manier waarop we personen met een handicap in beeld brengen te verbeteren. Net zoals bij vrouwen en nieuwe Vlamingen willen we personen met een handicap niet enkel tonen als het gaat over het thema handicap, maar ook als mensen met een beroep, een gezin of een eigen persoonlijkheid. Mensen zijn zoveel meer dan dat ene kenmerk."

 "In 2016 laat de VRT een kwalitatief onderzoek uitvoeren om de manier waarop we personen met een handicap in beeld brengen te verbeteren."

VRT-diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer

De Diversiteitsmonitor is een onderzoek van de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Amsterdam in opdracht van de VRT-studiedienst, waarin het Vlaamse aanbod van de VRT-televisienetten (zonder buitenlandse programma’s) een jaar lang onderzocht werd. In de bijlage leest u de resultaten van de studie.

Diversiteitstrofee

De resultaten van de Diversiteitsmonitor worden bekendgemaakt aan de vooravond van de uitreiking van de diversiteitstrofeeën. Op vrijdag 18 maart reikt de VRT voor het vierde jaar op rij trofeeën uit om haar eigen programmamakers die creatief omspringen met diversiteit in de bloemetjes te zetten. De openbare omroep heeft aandacht voor een evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. Voor de uitreiking van de trofeeën wordt dus niet enkel gekeken naar de manier waarop we vrouwen of nieuwe Vlamingen tonen, maar ook naar leeftijd, handicap, geaardheid, armoede... In totaal zijn meer dan 25 radio-, tv- en onlineprogramma's genomineerd in zes categorieën. Een professionele jury - met vertegenwoordigers van GRIP vzw, de Vrouwenraad, Çavaria, het Minderhedenforum, de Vlaamse Ouderenraad en het Netwerk tegen armoede - kiest de winnaars. Daarnaast is er ook een prijs voor digitale toegankelijkheid, gekozen door een testpanel van gebruikers met een (functie-)beperking. Ten slotte is er ook een publieksprijs waarvoor alle VRT-collega's hun stem mochten uitbrengen.

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator, VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos