Skip to Content

Dit zijn de winnaars van Diversiteitstrofeeën VRT

Vandaag reikte de VRT voor het vierde jaar op rij haar Diversiteitstrofeeën uit. Met de awards wil de openbare omroep zijn programmamakers aanmoedigen om bewust en creatief om te gaan met diversiteit en de collega's, die dat het afgelopen jaar gedaan hebben, in de bloemetjes zetten. Elke VRT-medewerker kon radio- en tv-programma's en digitale projecten nomineren. Uiteindelijk koos een professionele jury - met vertegenwoordigers van GRIP vzw, de Vrouwenraad, Çavaria, het Minderhedenforum, de Vlaamse Ouderenraad en het Netwerk tegen armoede - de winnaars.

Categorie Radio: MNM

Voor de jury heeft MNM aandacht voor diversiteit in zijn gehele werking. De zender werkt inclusief door zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen in al hun verscheidenheid, door aandacht te hebben voor het evenwicht tussen man en vrouw, bij het maken van redactionele keuzes, bij het uitwerken van concrete initiatieven (bv. Woordslam) en in het personeelsbeleid. 

Andere genomineerden:
Radio 1 - De bende van Annemie
Radio 2 - De Madammen: Werelddovendag
Radio 2 - West-Vlaanderen: Familiebedrijven
Studio Brussel - De Warmste Week

Categorie Eén: THUIS

De jury prijst THUIS om de natuurlijke manier waarop de verschillende diversiteitsthema’s aan bod komen. Sterke vrouwen, personages van alle leeftijden en met verschillende afkomsten, een transgender... Controversiële thema’s worden bespreekbaar gemaakt en door de vele personages vanuit verschillende hoeken belicht. Het team steekt ook veel energie in research om de personages en verhaallijnen zo authentiek mogelijk te krijgen binnen het genre van de soap.

Andere genomineerden:
Iedereen Beroemd: "Mijn straat"
Van Gils en gasten
Koppen
Vind je lief 
Hallo Televisie 
Het Huis 

Categorie Canvas: Radio Gaga

De jury ziet in "Radio Gaga" heel uiteenlopende mensen optreden, ook al lijken ze op het eerste gezicht in een vakje te passen. De personages mogen zelf hun verhaal vertellen en kunnen zo hun persoonlijkheid en eigen invalshoek kwijt. Zo tonen de makers de mens zelf, de diversiteit binnen de diversiteit. De radiomakers getuigen van een grote openheid en benaderen iedereen even onbevangen en respectvol of het nu over armoede, afkomst, leeftijd of psychische aandoeningen gaat. Het programma is verbindend en warm. Televisie die ook in het echte leven iets teweeg brengt

Andere genomineerden:
De Canvasconnectie 
De afspraak: “Kama op museumbezoek” 
Terzake: "Forsitia"
Bevergem

Categorie Ketnet: Ben ik familie van

Het programma "Ben ik familie van" is een onderdeel van het grootouderproject van Ketnet. De jury draagt het project een warm hart toe omdat het verschillende generaties verbindt en ook mensen met een migratieachtergrond op een natuurlijke manier laat mee doen. "Ben ik familie van" is daar een mooi voorbeeld van. Oma’s en opa’s duiken op in de speurtocht en de expert genealogie van het programma is een vrouw. Bovendien is de VGT-gebruiker in de voorbeeldclip een moedertaalspreker die als rolmodel voor dove kinderen kan dienen. 

Andere genomineerden:
Karrewiet
Ketnet Musical
Oude Taart
D5R

Categorie Digitaal: 100 stemmen 

De jury vindt de website 100stemmen.be, een project van de redactie van Vranckx, een creatief platform om de beeldvorming over moslims te nuanceren. Het toont de diversiteit binnen de diversiteit (vele leeftijden, mannen en vrouwen, met en zonder hoofddoek, verschillende sociale posities) en geeft Vlaamse moslims een stem zonder te problematiseren.

Andere genomineerden:
Deredactie.be: de opiniepagina
Deredactie.be: reeks “Kinderwens”
Radio 2 Antwerpen: elektrische fiets (Facebook)

Categorie Digitale toegankelijkheid: Radioplus.be

Radioplus.be krijgt regelmatig positieve feedback vanuit verschillende doelgroepen. De site kreeg de hoogste waardering van de jury, zowel op het vlak van toegankelijkheid als gebruiksvriendelijkheid. De overzichtelijke schermen, de intuïtieve en duidelijk gelabelde linken en de snelheid waarmee binnen de website genavigeerd kan worden, ook met hulpmiddelen, zijn slechts enkele van de vele positieve kenmerken die aangehaald werden. 

De trofee in de categorie Digitale toegankelijkheid werd gekozen door een testpanel van gebruikers met een functiebeperking.

Publieksprijs: Iedereen beroemd: "Mijn straat"

De voorbije dagen konden alle VRT-collega's een stem uitbrengen voor het programma dat volgens hem of haar het creatiefst met diversiteit omgaat. Ze konden stemmen op een van de genomineerden in bovenstaande categorieën. 

Ook de professionele jury keek naar “Mijn straat” en vindt dat de "Iedereen beroemd"-rubriek inclusief maar ook creatief is in zijn eenvoud. Alle diversiteitsthema’s kunnen er op een natuurlijke manier in voorkomen, waardoor het herkenbaar wordt en het universele bovendrijft. De toon is respectvol, ontwapenend, nieuwsgierig en toont oprechte openheid. 

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator, VRT
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos