Skip to Content

‘De toekomst van de VRT ligt in het voluit deel uitmaken van de Vlaamse samenleving’

Luc Van den Brande en Paul Lembrechts pleiten in nieuwjaarsspeeches voor een sterke en relevante publieke omroep

Voorzitter van de Raad van Bestuur Luc Van den Brande en Gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts roepen in hun nieuwjaarsspeeches op voor een publieke omroep die relevant is en dat ook kan blijven voor de Vlaamse samenleving. “We hebben een sterk mediabedrijf nodig om die maatschappelijke impact te kunnen hebben.” Dat standpunt hebben ze vandaag gedeeld met de VRT-medewerkers aan het begin van het jaarlijkse nieuwsjaarsfeest.

Als Voorzitter van de Raad van Bestuur feliciteerde Luc Van den Brande de VRT-medewerkers met het werk van het afgelopen jaar. “Jaar na jaar zitten vele programma’s van de VRT in de harten van de mensen; de VRT informeert, inspireert en verbindt. De VRT is leidend op vlak van informatie, cultuur, ontspanning en sport. Dat is trouwens een zeer precieze opdracht van alle publieke omroepen in Europa; elk van onze publieke collega’s vervult een niet te miskennen rol in het lokale medialandschap.”

Gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts sloot zich daarbij aan door de VRT-medewerkers te bedanken voor het succes en de impact van De Warmste Week. De Vlamingen verzamelden hierbij een recordopbrengst van 17.286.122 euro voor 1986 goede doelen. De VRT-medewerkers hebben dit samen mee mogelijk gemaakt. “De Warmste Week, dat hebben we gezien, gehoord, meegemaakt, dat zijn erg veel mensen die om elkaar geven, voor elkaar zorgen, spontaan, met enthousiasme, toewijding, overtuiging. Het is hoop in toch soms wat bange dagen. De Warmste Week, dat is erg knap gedaan van jullie (VRT-medewerkers, red.).”

Programma’s en initiatieven met maatschappelijke impact zijn “een existentieel argument voor de VRT”, zegt Paul Lembrechts. “Wij hebben bereik nodig. Bereik bereiken we door relevant te zijn. We kunnen alleen relevant zijn als we Vlaanderen van binnenuit kennen. En als we zodoende relevant zijn - door herkenbaar, echt en ‘van bij ons’ te zijn - hebben we impact. Die impact onderscheidt ons. Die maakt van ons de publieke omroep, de omroep van werkelijk alle Vlamingen, nieuwe en oude, zonder onderscheid, van dat Vlaanderen in al z’n diversiteit, een diversiteit die wij ronduit koesteren, laat dat duidelijk zijn.

“Welnu, we hebben een sterk mediabedrijf nodig om die maatschappelijke impact te kunnen hebben. En niet andersom. Daar zullen we, daar zal ik voor vechten”, aldus Lembrechts.

Raadsvoorzitter Luc Van den Brande wijst erop dat voor het realiseren van de VRT-opdracht een duurzame financiering  belangrijk is: “Om dat allemaal mogelijk te maken, gaan wij ervan uit dat de Vlaamse regering beseft dat de VRT nood heeft aan een duurzame, stabiele financiering in continuïteit.  Na de grootste budgettaire inspanning ooit – 131 miljoen euro over de afgelopen tien jaar – en een  aanzienlijk vermindering  van ons aantal medewerkers is dit een redelijke vraag. Te meer omdat hierdoor de overheidsondersteuning tot de laagste van de EBU behoort. Onze vraag om opnieuw de werkingsmiddelen te indexeren lijkt mij ook niet meer dan redelijk.

“Elk jaar worden  met z’n allen, de gestelde doelstellingen gehaald. Niet zomaar, maar wel met als doel om de Vlaamse samenleving vooruit te helpen. De kritische grens van  besparingen is bereikt en vergt nu reeds ongelooflijke inspanningen om het aanbod overeind te houden.”

Paul Lembrechts benadrukt welke rol hij voor de VRT en haar medewerkers ziet weggelegd: “Onze toekomst ligt in het voluit deel zijn van deze samenleving. We zijn dat alvast en daarom spreek ik het volste vertrouwen uit in onze missie, in iedereen die de VRT een warm hart toedraagt, iedereen die zoals ik van de VRT houdt, en in een toekomst van de VRT als sterkhouder van de hele Vlaamse samenleving. Samen kunnen wij niet stuk.”

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
woordvoerder@vrt.be

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos