Skip to Content
Wie wint de Gouden Boekenuil?  Rechtstreeks op Canvas+ en Cobra.be

Wie wint de Gouden Boekenuil? Rechtstreeks op Canvas+ en Cobra.be

Op donderdag 30 april

Op 30 april wordt in de Brusselse KVS de Gouden Boekenuil 2015 uitgereikt.  De genomineerden zijn: Jeroen Brouwers met de roman Hout, Joost de Vries met het essayboek Vechtmemoires, Mark Schaevers met de biografie Orgelman, Rob van Essen met de verhalenbundel Hier wonen ook mensen, en Niña Weijers met de roman De consequenties. De feestelijke uitreiking wordt gepresenteerd door Friedl Lesage en Thomas Vanderveken, respectievelijk ook de juryvoorzitters van de vakjury en de publieksjury.

De uitreiking wordt rechtstreeks uitgezonden op Canvas+, vanaf 20.00 u. en via streaming op Cobra.be vanaf 19.50 u. In de aanloop naar de uitreiking zendt Canvas korte portretten uit van de genomineerden en hun boek. Die portretten zijn ook te bekijken op Cobra.be, dat ook heel wat extra informatie aanbiedt over de auteurs en hun werk.  Radio 1 laat de winnaar aan het woord in De ochtend op vrijdag 1 mei.

 

DE GOUDEN BOEKENUIL

De Gouden Boekenuil is de belangrijkste literaire prijs in Vlaanderen die jaarlijks wordt uitgereikt. Met de Gouden Boekenuil wil Boek.be eigentijdse Nederlandstalige literatuur bij een breed publiek onder de aandacht brengen. De Gouden Uil richt zich op literatuur en literaire non-fictie. Twee jury’s spreken zich uit: een vakjury van 5 literaire recensenten en een lezersjury van 100 lezende Vlamingen.

De auteur die de Gouden Boekenuil 2015 in de wacht sleept, wint een geldprijs van 25.000 euro en een kunstwerk van Philip Aguirre.
 De genomineerden ontvangen elk 1.000 euro.

De lezersjury kiest het beste boek uit de vijf genomineerde titels op de shortlist. De winnaar van de Prijs van de lezersjury krijgt 2.500 euro en een prachtige pen.

Friedl Lesage is voorzitter van de vakjury met door de wol geverfde boekenkenners. Voor de editie van 2015 zijn dat Bart Vanegeren, Vicky Vanhoutte, Tim de Gier, Danny Theuwis en Marja Pruis.  .

Thomas Vanderveken stuurt een jury aan van 100 fervente lezers. Zij lezen en becommentariëren de 5 boeken en duiden uiteindelijk ook hun laureaat aan.

 

 

RECHTSTREEKSE UITZENDING OP CANVAS+ EN COBRA.BE

In aanwezigheid van de genomineerde auteurs vindt op donderdag 30 april in de KVS de uitreiking plaats van de Gouden Boekenuil en de Prijs van de Lezersjury. De juryvoorzitters Friedl Lesage en Thomas Vanderveken stellen de auteurs en hun genomineerde boeken voor en maken aan het het eind van de show de laureaten bekend.

Het funkjazzcollectief BRZZVLL zorgt voor muzikale klemtonen.

De uitreiking wordt rechtstreeks uitgezonden op Canvas+ (op het kanaal van Ketnet) vanaf 20.00 u. en via streaming op Cobra.be vanaf 19.50 u.

Radio 1 besteedt aandacht aan de uitreiking in De ochtend, op vrijdag 1 mei.

 

PORTRETTEN VAN DE GENOMINEERDEN OP CANVAS

Canvas heeft van elke genomineerde een kort docufilmpje gemaakt, waarin de auteur en het werk worden voorgesteld op een passende locatie.

Nog tot woensdag 29 april, de dag voor de uitreiking van de Gouden Boekenuil, wordt dagelijks (van maandag tot vrijdag) één van de filmpjes twee keer uitgezonden: een keer voor Terzake en een keer na Reyers laat (maandag tot donderdag), of na Alleen Elvis (vrijdag).

De portretten zijn ook te bekijken op Cobra.be.

 

De uitzendvolgorde :

 

Donderdag 23 april       Rob van Essen             Hier wonen ook mensen

Vrijdag 24 april             Joost de Vries              Vechtmemoires

Maandag 27 april          Niña Weijers                 De consequenties

Dinsdag 28 april           Mark Schaevers            Orgelman

Woensdag 29 april        Jeroen Brouwers           Hout

 

 

DE GENOMINEERDEN

Jeroen Brouwers - Het hout
In een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat vindt in de jaren vijftig van de vorige eeuw seksueel misbruik, sadisme en vernedering plaats. Broeder Bonaventura is er getuige van en zwijgt zoals iedereen. Maakt dit hem medeplichtig? 'Het hout' geeft een indringend beeld van de misdaden en de hypocrisie in de roomse kerk, die heden nog de verontwaardiging en frustratie oproepen van wie er het slachtoffer van zijn geweest.

Joost de Vries - Vechtmemoires
Met Clausewitz en De republiek vestigde Joost de Vries zich al als een van de meest originele romanschrijvers van zijn generatie - met Vechtmemoires toont hij zichzelf een essentieel criticus. In negentien met elkaar vervlochten, sprankelende essays onderzoekt De Vries de (literaire) cultuur van de eenentwintigste eeuw, waarbij hij met speels gemak wisselt tussen reisreportage en literatuurkritiek, tussen close reading en verhalende memoires. Impliciet en niet-zo-impliciet ontstaat er een zelfportret van de schrijver als lezer. Of hij nu schrijft over Henry Kissinger, Tiger Woods, Girls, of de aandrang van volwassen mannen om de slag bij Waterloo na te spelen, steeds bedrijft De Vries in Vechtmemoires kritiek in zijn meest vrije vorm - overrompelend, gewaagd, eclectisch en zonder zichzelf al te serieus te nemen.

Mark Schaevers - Orgelman
Orgelman verhaalt de wonderlijke wedergeboorte van een door Hitler vernietigd kunstenaar: Felix Nussbaum. Was zijn bestaan als balling vanaf 1933 moeilijk, aan het eind van de oorlog werd het tot op de grond verschroeid. Evenmin als zijn vrouw Felka Platek keerde Nussbaum terug van het laatste transport naar het Oosten vanuit de Mechelse Dossinkazerne; niks restte van zijn schilderijen en zijn grote faam in het Berlijnse interbellum. En toch: een halve eeuw later heeft zijn geboortestad Osnabrück een museum voor hem opgericht en vandaag rekent men hem tot de belangrijkste joodse schilders van de twintigste eeuw. Hoe deze dolende orgelman alsnog een echo wist te vinden, is een buitengewoon en spannend stuk geschiedenis van de Lage Landen dat nog op een verteller wachtte.

Rob van Essen - Hier wonen ook mensen
Ze zijn allemaal op zoek naar geluk, verlossing en verlichting, de personages in 'Hier wonen ook mensen', allen op hun eigen manier. Sommigen gaan op zoek naar oude boeddhistische rituelen in Korea, anderen trekken de woestijn in, reizen naar Portugal of keren terug naar het ouderlijk huis. Ondertussen komt God langs bij Richard Dawkins en worden in kroegtoiletten pistolen getrokken. In de verhalen van Rob van Essen zijn melancholie en waanzin nooit ver weg, maar in de meest onverwachte hoeken schuilt humor en genade. Van Essens veelgeprezen laconieke stijl maakt deze verhalen een traktatie voor lezers die zich graag verbazen.

Niña Weijers - De consequenties
Minnie Panis, ooit een piepkleine couveusebaby en ternauwernood levensvatbaar verklaard, is een gevierde jonge kunstenares. Met haar eigen leven als basismateriaal maakt ze van de werkelijkheid een laboratorium. Ze staat aan de vooravond van een experiment dat wel eens het hoogtepunt van haar oeuvre kan worden, wanneer het verleden zich aandient in de vorm van een brief en een serie eigenaardige déjà vu's. Hoe ver kan ze de realiteit manipuleren zonder zichzelf te verliezen? De consequenties is een roman over de keuze tussen verdwijnen en overleven, en het grote verlangen door een ander gezien te worden.

Contacteer ons
Hans Van Goethem VRT Communicatie - Woordvoerder netten en programma's
Hans Van Goethem VRT Communicatie - Woordvoerder netten en programma's
Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos