Skip to Content

Bijzondere onderscheiding voor Iedereen beroemd tijdens de uitreiking van de VRT-Diversiteitstrofeeën

Resultaten Diversiteitsmonitor VRT-televisiekanalen: meer nieuwe Vlamingen en meer personen met een handicap op het scherm in 2014

Iedereen beroemd ontving vandaag een speciale onderscheiding tijdens de uitreiking van de VRT-Diversiteitstrofeeën. De VRT reikt voor het derde jaar op rij trofeeën uit en wil op die manier programmamakers die creatief omspringen met diversiteit aanmoedigen. 

Diversiteitstrofee

De redactie van het reportageprogramma Iedereen beroemd toont elke dag opnieuw de samenleving in al haar verscheidenheid. Daarvoor kreeg het vandaag een speciale onderscheiding tijdens de uitreiking van de VRT-Diversiteitstrofeeën. De redactie van Koppen ontving de prijs in de categorie “Actualiteit” voor haar inspanningen het afgelopen jaar, met als voorbeeld de reportage van journaliste Greet Op de Beeck: Ik, Pieter Cilissen, over de paralympische atleet. In de categorie “Entertainment” was de diversiteitstrofee voor Nuff Said. De ploeg van Hautekiet ontving de prijs voor de reportage over de supporters van de Rode Duivels op de Antwerpse Turnhoutsebaan, van reporter Mathias Dhondt. De reeks Marsman werd de winnaar in de categorie “Fictie”. De ploeg van Boost won in de categorie “Digitaal” en voor “Docu” ging het verhaal van “De Pleintjes” met de eer lopen. 

Diversiteitsmonitor televisie

In 2014 kwamen op de VRT-televisiekanalen 7,6% nieuwe Vlamingen en 35,3% vrouwen aan bod, tegenover respectievelijk 6,8% en 36,6% in 2013. De aanwezigheid van personen met een handicap op de VRT-televisienetten steeg in 2014 van 0,7 naar 1,1 %.

De VRT haalt met die cijfers de streefcijfers die door de beheersovereenkomst aan de openbare omroep worden opgelegd: 33% vrouwen en 5% nieuwe Vlamingen.

De “Diversiteitsmonitor” is een onderzoek van de UA en de KU Leuven in opdracht van de VRT-studiedienst, waarin het Vlaamse aanbod van de VRT-televisienetten (zonder buitenlandse programma’s) een jaar lang onderzocht werd.

Samenwerking als sleutel tot succes

De VRT streeft ernaar om alle groepen op een evenwichtige en niet-stereotype manier in beeld te brengen. Daarom vertellen de cijfers van de Diversiteitsmonitor niet het gehele verhaal. Het diversiteitsbeleid van de openbare omroep en ook de prijsuitreiking van de Diversiteitstrofeeën worden mogelijk gemaakt door een constructieve samenwerking met externe partners zoals Grip vzw, Vrouwenraad, Vlaamse Ouderenraad, Minderhedenforum en çavaria.

“Diversiteit is belangrijk voor de openbare omroep. Daarom proberen we zowel leidinggevenden als makers mee te nemen in dit verhaal. Via workshops, advies en kennisdeling bouwen we verder aan een sterke en diverse VRT. Ik ben vandaag heel trots op de makers achter de winnende en genomineerde Diversiteitstrofeeën. Je voelt dat er iets beweegt bij de VRT en dat maakt me heel gelukkig.”

Peter Claes, algemeen directeur Media en Productie VRT

“De Diversiteitsmonitor leert ons veel over de schermaanwezigheid van nieuwe Vlamingen, vrouwen en personen met een handicap op Eén. Samen met alle televisiemakers wil ik het in de toekomst voor Eén nog beter doen. Vandaag winnen Marsman, Koppen en Iedereen beroemd een mooie prijs voor Diversiteit. Ik ben blij dat de jury erkent dat Iedereen beroemd elke dag op een goeie manier aandacht schenkt aan inclusieve beeldvorming, en dit voor een breed publiek in primetime .”

Olivier Goris, netmanager Eén

“De winnaars van de trofee voor Docu, De Pleintjes van Evert Winkelmans en Ruben Van Gucht, en voor Entertainment, voor Nuff Said, hebben de tijdsgeest weten te vangen. Ze vertellen het verhaal van de stad van vandaag, zonder stereotypen, en brengen diversiteit op een positieve en vanzelfsprekende manier in beeld. Die vanzelfsprekendheid wil ik ook terugvinden in onze toekomstige producties.”

Paul Peyskens, netmanager Canvas

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos