Skip to Content
20 jongeren nemen de VRT over tijdens VRT NXT INVASION

20 jongeren nemen de VRT over tijdens VRT NXT INVASION

10 jaar na De Overname is het tijd voor een nieuwe generatie jongeren

Deze zomer nemen 20 jongeren, die stuk voor stuk bruisen van het talent en de creativiteit, de VRT over. Acht weken lang krijgen zij via het project ‘VRT NXT INVASION’ de kans om in de mediaspeeltuin van de Vlaamse openbare omroep hun ding te komen doen. Radio maken voor UrbaNice van MNM, brainstormen voor een eigen Iedereen beroemd-rubriek bij Eén, een make-over geven aan de programma’s als Nieuwe Feiten of De Madammen…: de jongeren krijgen opnieuw carte blanche voor hun gekste ideeën.

VRT en jongeren

De VRT heeft een lange traditie in het zoeken naar en ontdekken van jong talent. Heel wat radio- en tv-makers hebben hun eerste stappen bij een van de VRT-merken gezet. VRT JOBS zoekt actief naar jongeren en begeleidt hen naar VRT-werkvloer. VRT heeft bovendien een eigen jongerenadviseur, Kathy Lindekens, die al jaren een duurzame relatie met jongeren onderhoudt. Kathy kijkt alvast uit naar het zomerproject:

“Net als tien jaar geleden bij De Overname kijk ik er enorm naar uit om de 20 jongeren die  ‘de VRT willen overnemen’ te begeleiden en hen als een soort mediamama met raad en daad bij te staan. Dat is het leuke aan mijn job: ik zie jongeren zichzelf zoeken, hun talent zich ontplooien en ik blijf hen ook na het project opvolgen tot ze klaar zijn om als collega op de VRT te komen werken. Tientallen grote talenten zijn op die manier al doorgestroomd naar onze werkvloer. Diversiteit is daarbij een van onze grote aandachtspunten.”       

Kweekvijver van talent

Jongeren betrekken bij de VRT is al een ambitie van lange adem. Er zijn verschillende initiatieven die jeugdige creativiteit stimuleren. Verschillende merken van VRT zetten bijvoorbeeld al lang in op het zoeken van nieuwe talenten. Zo geven jongerenmerken Studio Brussel en MNM jaarlijks kansen aan jongeren in projecten als Rock 'n Roll Radio Highschool van MNM en Studio Dada van Studio Brussel.

Maar ook VRT als overkoepelende openbare organisatie neemt regelmatig initiatief om de doelgroep te betrekken en bereiken. In 2008 was er De Overnameeen project tijdens de zomer waarbij 25 jongeren tussen 14 en 18 jaar zelf radio en tv mochten maken, op hún manier. De jongeren mochten experimenteren in een echt medialab en programma’s maken. Veel ‘Overnemers’ vonden nadien hun weg in de media. Een van hen is Kamiel De Bruyne, de bedenker van het succesprogramma Sorry voor alles op Eén.

In 2012 zette VRT een jongerenredactie op met 20 studenten van de zes journalistiekopleidingen van het RITCS. Onder de noemer DE 327 maakten zij online bijdragen voor hun leeftijdsgenoten over de belangen van jongeren in de gemeenten. Kamal Kharmach en Lidewij Nuyten (Iedereen Beroemd) kwamen bijvoorbeeld uit dit project in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

In 2013 was er Carte Blanche: een project waarbij zes jongeren de kans kregen om zelf een jongerenprogramma te ontwikkelen. Dat nieuwe participatieve en interactieve jongerenaanbod liep zowel online als op OP12.

Generation What was het volgende grote jongerenproject op de agenda. In 2016 was de VRT een van de gangmakers van dat Europese initiatief. Onder begeleiding van VRT maakte een jongerenredactie met 40 stagestudenten zes maanden lang online reportages over hun generatie. Daarbij lag de nadruk op multimedia, rond een online enquête met als centrale vraag ‘Wat betekent het om jong te zijn in Europa?’.

De klankbordgroep WATCH22 werd in 2014 opgericht. De groep bestaat uit 22 heel diverse jongeren en gaat regelmatig in dialoog met programmamakers en leidinggevenden, om vanuit de leefwereld van jongeren te reflecteren op de aanbodstrategie en de programma’s.

Ook het initiatief OpenVRT mag niet vergeten worden. Open VRT is een community voor online creatievelingen in Vlaanderen, van bloggers over mediakunstenaars tot fotografen. Een netwerk waar jonge online creatievelingen hun ideeën kunnen bespreken met elkaar en hun vaardigheden kunnen verbeteren.

In 2018 zet VRT opnieuw extra in op jongeren met het project VRT NXT. Dat nieuwe label bevat verschillende VRT-initiatieven rond jongeren. Met een groots event (VRT NXT LAB) en een twee maanden durend experiment met 20 jongeren tijdens de zomer (VRT NXT INVASION) wil VRT samen met jongeren de media verkennen.

VRT NXT LAB

VRT NXT LAB was het eerste luik onder de overkoepelende naam ‘VRT NXT’. Op 25 april 2018 ontving de VRT 400 jongeren met heel verschillende achtergronden en interesses op de VRT voor workshops, lezingen, videovertoningen, optredens… Zij kregen de kans hun talenten aan elkaar en VRT-medewerkers te laten zien en zo iets bij te leren. Een grote focus lag bij VRT NXT LAB ook op de gelegenheid tot netwerken.

VRT NXT INVASION

VRT NXT INVASION is een tweede initiatief onder VRT NXT. Tijdens juli en augustus 2018 worden 20 jongeren losgelaten in de mediawereld van de VRT.

De jongeren van VRT NXT INVASION zijn tussen 16 en 23 jaar. Begin maart werd een oproep gelanceerd via Facebook en Instagram. Uit de meer dan 150 jongeren die zich hadden ingeschreven, werden na vijf castingdagen in de provincies en een tweede selectieronde in het Omroepcentrum, 20 talenten gekozen die deze zomer mogen komen experimenteren in de mediaspeeltuin van de VRT. Ze krijgen begeleiding van jonge coaches bij de radio- en tv-netten en VRT NWS. Die zetten hun deuren open voor de creatieve en vernieuwende ideeën van de jongeren.

De jongeren die acht weken de VRT overnemen, lopen immers over van het talent. Sommigen zijn de filmmakers of regisseurs van morgen, anderen zetten hun eerste voet in de radiowereld. Nog weer anderen zijn heuse taalwonderen, acteren in hun vrije tijd of zijn vrijwilliger voor het goede doel. De ene heeft er al een studie journalistiek opzitten, de andere is 17 jaar en vol ongeduld om de mediawereld in te duiken.

Allen hebben ze echter één ding gemeen: tijdens VRT NXT INVASION willen ze vooral out of the box denken.

Over Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De Vlaamse publieke omroep VRT informeert, inspireert en verbindt alle Vlamingen in al hun eigenheid en diversiteit. VRT brengt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. VRT bereikt met zijn drie televisiekanalen, vijf radiokanalen en allerhande digitale kanalen wekelijks 90% van alle Vlamingen. Zo kan VRT relevant zijn, maatschappelijke impact hebben, bijdragen aan een pluralistisch debat en de democratie versterken. VRT stimuleert de cultuur- en taalbeleving en draagt de Vlaamse identiteit uit. VRT is toekomstgericht en zet in op innovatie en digitalisering. De omroep speelt een belangrijke rol in het Vlaamse media-ecosysteem en werkt samen met tal van nationale en internationale partners uit diverse sectoren.   

Voor pers
Woordvoerder aanbod VRT: radio, tv en online
02 741 90 26
[email protected]

Voor kijkers, luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
 02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos